Searched for: contributor%3A%22Jacobs%2C+M.A.F.M.+%28mentor%29%22
(1 - 7 of 7)
document
van Soelen, Gerard (author)
Door middel van het vak Onderzoek & Ontwerpen, opgezet door de Stichting Technasium, ontwikkelen leerlingen vakoverstijgende competenties. Het is noodzakelijk dat leerlingen deze competenties zelfregulerend leren ontwikkelen; dit verhoogt de effectiviteit van het leerproces. Doel van het onderzoek was om een bijdrage te leveren aan de...
master thesis 2018
document
Pas, Laura (author)
master thesis 2017
document
Selman, H.S. (author)
Een profieldag is een dag, die het ASHRAM College vier keer per jaar organiseert, waarin leerlingen extra onderwerpen, die in hun profiel van pas komen, kunnen gaan ontdekken. Door de jaren heen is de inhoud van de profieldagen wel veranderd. Niet elke profieldag is meer profielspecifiek. Vanuit de visie van het ASHRAM College is het meer...
master thesis 2015
document
Besselink, J.M. (author), Robeerst, D.J. (author)
Het ministerie van OC&W heeft het doel gesteld om de bèta en technische opleidingen aantrekkelijker te maken, door o.m. het huidige scheikunde curriculum te actualiseren. In dit beschrijvende, kwalitatieve onderzoek stellen we de onderzoeksvraag of de context-en-conceptbenadering (CoCo-benadering), die gehanteerd gaat worden bij het nieuwe...
master thesis 2013
document
Fiege, M.C. (author)
Building games in introductory programming is seen more often. Although it motivates pupils to learn, less is known regarding learning results. In this study the learning results on programming concepts in introductory programming are described. The study involved one group of 30 pupils in the age of 12-13 from secondary education in The...
master thesis 2011
document
Hendrikx, M.J.C. (author), Schüsler, O.M. (author)
Bachelorproject over de ALVAST applicatie voor de ULO's
bachelor thesis 2010
document
De Ruijter, M.C.A. (author), Van Buuren, M. (author), Buizert, C.W. (author)
In dit onderzoek wordt bekeken wat de (voor)kennis bij leerlingen uit HAVO 4 en VWO 4 is, met betrekking tot modelleerbegrip en modelleervaardigheden. Wij concluderen dat leerlingen geen goed begrip van een model hebben. Leerlingen neigen een vergelijking uit de tekst te willen destileren, en op te willen lossen zonder dat ze zich voldoende...
master thesis 2010
Searched for: contributor%3A%22Jacobs%2C+M.A.F.M.+%28mentor%29%22
(1 - 7 of 7)