Searched for: contributor%3A%22Jager%2C+H.C.+%28mentor%29%22
(1 - 6 of 6)
document
Wenneker, P.A. (author)
Dilatatievoegen worden tegenwoordig welhaast als vanzelfsprekend toegepast in afzinktunnelelementen. In de loop der geschiedenis is door het toepassen van dilatatievoegen, maar voor het belangrijkste deel door het koelen van het beton tijdens het hydratatieproces, de waterdichte bekleding om de tunnelhuid overbodig geworden. Een nieuwe...
master thesis 1996
document
Bik, E.A. (author)
De rijksoverheid heeft besloten dat een aantal oeververbindingen in de Randstad versneld moeten worden aangelegd. Hierbij wordt voor de financiering en exploitatie naar de "private sector" gekeken. De bouwtijd is hierin een centraal thema. In 1990 is door twee afstudeerders aan de Technische Universiteit Delft een studie verricht naar de...
master thesis 1991
document
Hunnego, P. (author), Schuhmacher, T.D. (author)
Het gebruik van beton voor de bouw van offshore platforms is tot op heden zeer beperkt in vergelijking met staal. Tot voor kort werd beton alleen toegepast voor grote waterdiepten in de Noordelijke Noordzee. Het gebruik van beton in ondiep water kent tot nu toe (1991) slechts twee voorbeelden: Ravenspurn en het platform voor de F3-locatie. Beide...
master thesis 1991
document
Heijmans, R. (author), Verhoeven, H. (author)
Algemene literatuurstudie naar drijvende vliegvelden, een constructieve verkenning en het ontwerp van een drijvend vliegveld voor STOL-vliegtuigen voor de kust van New York.
master thesis 1990
document
Guijt, W. (author), Mol, M.A.P. (author), Witjens, M.L. (author)
A fixed road link between Dover and Calais can be realized by a tunnel, a bridge or The tunnel can be bored which are submerged into a combination of bridge and tunnel or constructed of concrete elements place.
master thesis 1987
document
Schep, M.T.A. (author), Verzantvoort, F.A.M. (author)
Dit deel van het afstudeerwerk bevat de deelstudie beton. Het doel van deze deelstudie is te onderzoeken in hoeverre het Noord-profiel bruikbaar is voor een tweede Beneluxtunnel. Om de bruikbaarheid na te gaan zijn een aantal varianten doorgerekend in gewapend en voorgespannen beton. In de licht belaste tunneldoorsneden, langs de rivieroever,...
master thesis 1986
Searched for: contributor%3A%22Jager%2C+H.C.+%28mentor%29%22
(1 - 6 of 6)