Searched for: contributor%3A%22Jongejan%2C+R.%22
(1 - 2 of 2)
document
De Bruijn, K. (author), Cappendijk, P. (author), Van Buren, R. (author), Hendriks, A. (author)
Een gebruikelijke indicator voor het risico vanuit het individuele of persoonlijke perspectief is het Plaatsgebonden Risico (PR). Deze indicator geeft aan hoe groot de kans is dat een persoon, die een jaar lang permanent aanwezig zou zijn op een bepaalde locatie, overlijdt als gevolg van een overstroming. In de gangbare definitie wordt daarbij...
report 2011
document
Pragosa, J.E.M. (author)
There is about 18000 km of dikes in The Netherlands. Their use is to prevent the lowlands, where the inhabitants live, from flooding. Flooding is a typical high-consequence low-probability event. To study the failure probability of a dike, one of the numerical methods available, derived from the Level III probabilistic methods, is the so-called...
master thesis 2005