Searched for: contributor%3A%22Klok%2C+P.+%28mentor%29%22
(1 - 1 of 1)
document
De Vries, J.F. (author)
In scheepvaartkanalen worden er steeds meer natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit zijn oevers die bestaan uit een vooroever en een daarachter gelegen natte strook of plasberm. In de vooroever zitten openingen die dienen om vers water vanuit het kanaal naar de natte strook te laten stromen om ongewenste effecten van stilstaand water te...
master thesis 1998