Searched for: contributor:"Koning, J. (mentor)"
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Jekel, J.J. (author)
The world population is increasing and ageing. This causes an increasing demand for healthy and protein-rich food, putting pressure on food producers to increase their volumes. Sometimes this goes at costs of quality, or even safety. As a result more food safety incidents occur. Therefore the control of food and feed safety and quality is very...
master thesis 2016
document
Lemmen, M.L. (author)
Probably all readers can relate to the following story: after an exhausting flight, you finally end up on your destination. However, instead of immediately starting your holiday or business trip, you first have to wait before leaving the plane, wait at customs and wait in the toilet queue before finally reaching the last stop: the baggage...
master thesis 2016
document
Tas, M.I. (author)
Demographics and the increase in welfare will double the nutritional demands in the coming decades. At the same time, the amount of arable land and other resources are becoming scarce. The question of how to feed the future world population is becoming more urgent. Hydroponics, a method of growing plants without soil, could be one of the answers...
master thesis 2015
document
Reis Oschery, M.I. (author)
The goal of the Get Green Vietnam! project is to instigate behaviour change in the Vietnamese middle class decision-making process for a more sustainable consumption. It is in the GG Vn project strategy to make use of the so-called ‘change agents’, as the main media to accomplish this objective. Ultimately the GG Vn wants to enable 1000 change...
master thesis 2013
document
Geilvoet, A. (author)
A proved technique to upgrade (wastewater treatment plant) wwtp effluent to improved water quality is dead-end ultrafiltration (UF). Although the use of UF for upgrading wwtp effluent results in an excellent basic water quality, this technique faces problems due to membrane fouling. Especially particles in the size range between 0.1 and 0.45 @m ...
master thesis 2007
document
Scherrenberg, S.M. (author)
During storm events, the flow in a combined sewer system can exceed the capacity and, as a result, a combined sewer overflow (CSO) will occur. During a CSO raw wastewater is discharged to surface water. This wastewater is a mixture of raw sanitary wastewater, raw industrial wastewater and rainwater. The receiving water will get polluted by...
master thesis 2006
document
Oostveen, D.P.J. (author)
master thesis 2004
document
Geilvoet, S.P. (author)
De conventionele zuiveringsmethode voor huishoudelijk afvalwater is het actiefslib-proces. Bij deze techniek wordt het afvalwater in een reactor belucht en vermengd met een geconcentreerde suspensie bacteriën. De bacteriën, die in vlokken leven, zorgen voor de biologische afbraak van organische en andere verontreinigingen in het water. Aan het...
master thesis 2004
document
Bretveld, M. (author)
Weesperkarspel produceert jaarlijks zo’n 28 miljoen m3 drinkwater. Een van de zuiveringstappen is de ozonisatie waar het water door bellenkolommen met ozonhoudend gas stroomt. Sinds januari 2001 eist de Waterleidingwet dat een persoon een maximaal risico van 10-4 per jaar mag lopen op een infectie via drinkwater. Uit deze eis zijn maximale...
master thesis 2002
document
Glastra, M.J. (author)
master thesis 2001
document
Worm, G.I.M. (author)
master thesis 2000
document
Vijlbrief, J.A.W. (author)
De zorg voor de waterketen is in Nederland in vergelijking met het buitenland sterk versnipperd. De schaal van de betrokken organisaties is klein (regionaal of lokaal), en verschilt bovendien sterk per deeltaak van de waterketen. Alle onderdelen van de waterketen voor huishoudelijk afvalwater zijn in publieke handen. De drinkwatervoorziening...
master thesis 2000
document
Van der Aa, L.T.J. (author)
Bacteriën van de Nitroso-groep kunnen ammonium oxideren tot nitriet. Bacteriën van de Nitro-groep kunnen nitriet verder oxideren tot nitraat. De keten van beide processen wordt nitrificatie genoemd. Ruwwaterbronnen in Nederland bevatten vaak enkele mg/l ammonium. In deze concentraties is het ammonium op zich niet schadelijk.
master thesis 1999
document
Van der Helm, A.W.C. (author)
master thesis 1998
document
Klomp, J. (author)
Pluimveeslachterij Frisia heeft Waterleiding Friesland benaderd met de vraag naar de mogelijkheid tot het leveren van industriewater.
master thesis 1997
document
Oterdoom, S.P. (author)
Voor de uitbreiding van de oppervlaktewaterzuivering zijn de alternatieven diepinfiltratie en ultrafiltratie onderzocht.
master thesis 1997
document
Riemersma, M. (author)
Membraanfiltratie is een waterzuiveringstechniek die in Nederland terrein aan het winnen is.
master thesis 1997
document
Visser, P.G.L. (author)
In dit verslag is een ontwerp gemaakt om een havenbassin en een vaargeul te baggeren. Het gaat om een te bouwen zeehaven aan de kust van Kelantan. Kelantan is de meest noordoostelijke provincie van het schiereiland van Maleisië. Er is in dit rapport vanuitgegaan dat gekozen wordt voor een "offshore" haven die 1.7 km. uit de kust ligt.
master thesis 1987
document
Andringa, A.J. (author)
Deelrapportage. De laatste decennia heeft een omwenteling plaatsgevonden in het ter beschikking komen van nieuwe materialen voor pijpleidingen, o.a. thermoplasten. In de baggertechniek echter worden op het stort nog steeds stalen pijpen gebruikt. Diverse proeven zijn genomen voor het bekleden van die leidingen. Behalve aan boord van schepen...
master thesis 1987
document
Van Berk, A.H. (author)
In het 1e deel van het afstudeerverslag van A.H. van Berk (lit. 1) werd de vraag gesteld of een baggersysteem voor het kustonderhoud van de Kop van Goeree met de punaise (fig. 0) in één van de wingebieden A, B of C (fig. 2) kan konkurreren met een systeem met een cutterzuiger in wingebied E. Voor het antwoord op deze vraag zijn de kosten van...
master thesis 1985
Searched for: contributor:"Koning, J. (mentor)"
(1 - 20 of 23)

Pages