Searched for: contributor%3A%22Leeuwen%2C+B.+%28mentor%29%22
(1 - 2 of 2)
document
Kéri, B. (author)
The study deals with the investigation of flow structures in groyne fields interacting with the flow generated by navigation. Groynes are traditionally constructed to ensure adequate water depth for navigation, so the interaction of navigation and groyne fields is nearly guaranteed. The Hungarian Danube section – which is part of the 7th...
master thesis 2012
document
De Vries, H.A. (author)
In dit afstudeerverslag wordt het hoogwater probleem in en rondom Kuching besproken. Er waren drie locatie' s gegeven waar een hoogwaterkering gebouwd zou kunnen worden. Er is eerst een globale locatiekeuze gemaakt. Omdat de gekozen locatie een uitgestrekt gebied betrof en er binnen deze locatie geen definitieve locatie aangewezen kon worden is...
master thesis 1990