Searched for: contributor%3A%22Lindenberg%2C+J.%22
(1 - 3 of 3)
document
Bizzari, A.L.T.C.M. (author), De Looff, A.P. (author)
Door de beperkte ruimtecapaciteit voor windmolens op het vasteland en het feit dat kustlocaties het meest gunstig zijn vanuit het oogpunt van windintensiteit is er een groeiende vraag ontstaan naar locaties voor windmolens op of in de nabijheid van een waterkering. Bij de overweging of tot plaatsing wordt overgegaan is het raadzaam eerst te...
report 2000
document
Burger, A. (author)
Onderzoek naar het gedrag van een met gras begroeide dijk langs de Friese Waddenkust tussen de Noorderleegpolder en Holwerd. Verslag grootschalig modelonderzoek.
report 1984
document
Burger, A.M. (author)
Verslag van modelonderzoek op ware grootte in de Deltagoot van een Friese zeedijk.
report 1984