Searched for: contributor%3A%22Lindo%2C+M.H.+%28mentor%29%22
(1 - 6 of 6)
document
Grote, W. (author)
Stability of rock on horizontal bottoms and steep slopes subjected to wave attack has been a subject of investigation in the past. But the stability of rock on gentle slopes has not been investigated systematically. The objective of this research is to investigate the relations between the different variables involved. A possible application is...
master thesis 1994
document
Sistermans, P.G.J. (author)
master thesis 1993
document
Pröpper, B.J.H. (author)
Eén van de "bottle-necks" in de druk bevaren route is de serie bochten in de Waal bij Nijmegen, (zie bijlage 2). Hier blijkt de bevaarbare breedte niet te voldoen aan de gestelde eisen. Op sommige plaatsen is de bevaarbare breedte zelfs maar 60% van de vereiste breedte. Onder bevaarbare breedte wordt verstaan die breedte van de vaarweg die...
master thesis 1988
document
Van der Lee, E. (author)
Dimensionering van de sluis als functie van het getij in de Westerschelde voor opvaart in één of in twee getijden, bepaling drempelligging, ontwerp oeververdediging van het kanaal.
master thesis 1988
document
Moser, J.A. (author), Pino, M.J. (author)
In this part of the graduation report concerning the Jamuna Bridge Project in Bangla Desh, the main issues are the following : - An elaborate inventarisation of parameters and qualities of the Jamuna River system which are of consequence for the design concept of the river training works as weIl as the bridge itself. In this context special...
master thesis 1987
document
Gallman, J.J. (author)
In Zarzis, Tunesië, is een vissershaven. Deze haven wil men uitbreiden, zodat er grotere schepen kunnen binnenvaren. De uitbreiding zal in twee Fasen geschieden. Een onderdeel van de eerste Fase is de aanleg van een golfbreker. Er zal in deze studie een dwarsdoorsnede Van deze golfbreker ontworpen worden. Hierbij wordt de vorm, in langsrichting,...
master thesis 1985
Searched for: contributor%3A%22Lindo%2C+M.H.+%28mentor%29%22
(1 - 6 of 6)