Searched for: contributor%3A%22Luscuere%2C+P+%28editor%29%22
(1 - 2 of 2)
document
Dit boek bespreekt de mogelijkheden van waterstof bij een mondiale hernieuwbare energietransitie en de positie van Nederland daarin vanuit een variëteit van aandachtspunten zoals: techniek, toepassingsgebieden, geopolitiek, sociale aspecten en de waterstofeconomie.<br/>Een dertigtal experts is gevraagd allen vrijelijk vanuit het eigen vakgebied...
book 2021
document
Dit boek is geschreven naar aanleiding van de ministeriële publicatie ‘Rijksbreed programma Circulaire Economie ’ uit september 2016, waarin de ambitieuze doelstelling wordt uitgesproken dat Nederland zich voor 2050 moet ontwikkelen naar een volledig circulaire economie.
book 2018