Searched for: contributor%3A%22Luscuere%2C+Peter+%28editor%29%22
(1 - 9 of 9)
document
Wouters, Frank (author), van Wijk, A.J.M. (author)
book chapter 2021
document
Luscuere, P (author), van Dorp, Henk Willem (author), Luscuere, Wart (author)
book chapter 2021
document
Luscuere, P (author), van Wijk, A.J.M. (author)
book chapter 2021
document
Hellinga, C. (author), van Wijk, A.J.M. (author)
De belangstelling voor waterstof als energiedrager voor de gebouwde omgeving<br/>ontwikkelt zich snel. Veel indicatoren wijzen inmiddels in de richting dat waterstof een significante bijdrage gaat leveren in de verduurzamingsopgave, ook voor ruimteverwarming. Essentieel is de beschikbaarheid van een grootschalige infrastructuur voor...
book chapter 2021
document
Hein, C.M. (author)
book chapter 2021
document
Luscuere, P (author)
In september 2016 is in het kader van een Rijksbreed programma Circulaire<br/>Economie1 een publicatie verschenen getiteld: ‘Nederland circulair in 2050’.<br/>Het is een gemeenschappelijke publicatie van – destijds – het Ministerie van<br/>Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Economische Zaken, mede namens<br/>het Ministerie van...
book chapter 2018
document
Knaack, U. (author)
The first law of thermodynamics defines: Energy can neither be produced nor destroyed, but only converted into other types of energy [1]. From this it follows for us and our topic of circularity in the building industry that we must deal with the energy that the earth receives or has received, the solar radiation, and can feed our requirements...
book chapter 2018
document
Tenpierik, M.J. (author)
Dit hoofdstuk zal ingaan op de (natuurlijke) hulpbronnen materialen en energie en dan met name op de relaties tussen deze twee. De basisgrondstoffen (of dragers) van energie en materialen kunnen binnen de systeemgrenzen van de Aarde worden gevonden in zogenaamde voorraden (‘stocks’). Wall &amp; Gong (2001) maken daarbij een onderscheid tussen...
book chapter 2018
document
Hein, C.M. (author)
Earth has experienced a number of major energy transitions, each resulting in extensive systemic changes. The introduction of fire in the Paleolithic, the emergence of farming in the Neolithic, and later the industrial Revolution all changed the ways that humans lived, worked, and travelled and the materials they used.
book chapter 2018
Searched for: contributor%3A%22Luscuere%2C+Peter+%28editor%29%22
(1 - 9 of 9)