Searched for: contributor%3A%22Macel%2C+O.+%28mentor%29%22
(1 - 3 of 3)
document
Lans, B. (author)
In the works of Guy Debord and Asger Jorn, durnement played an essential role in the construction of art during the early stages of the SI (Situationist International). For the Situationists durnement was used to create political statements rather than art. In order to explain this topic I will start with a brief description of both Guy Debords...
master thesis 2009
document
Dorresteijn, S.D. (author)
In deze scriptie zet ik de verschillende methodes en opvattingen over het omgaan met monumenten naast elkaar. Niet chronologisch, maar per opvatting. Hierbij noem ik voorbeelden van gebouwen waarbij de methode is toegepast en personen die de opvattingen toepasten of aanscherpten. Ook noem ik de argumenten die voor en tegen de methode gebruikt zijn.
master thesis 2006
document
Van Beek, J. (author)
master thesis 2005