Searched for: contributor%3A%22Maris%2C+A.G.%22
(1 - 1 of 1)
document
van Veen, J. (author)
Derde interim-advies van de Deltacommissie aan de minister van Verkeer en Waterstaat. In dit rapport wordt geadviseerd de delta vrijwel volledig af te sluiten met een viertal afsluitdammen en bijkomende werken. Het advies bevat de motivering waarom gekozen is voor afsluiting en niet voor integrale dijkverhoging. Aangegeven wordt wat de...
report 1954