Searched for: contributor%3A%22Maris%2C+G.A.%22
(1 - 1 of 1)
document
van Veen, J. (author)
Derde interim-advies van de Deltacommissie aan de minister van Verkeer en Waterstaat. In dit rapport wordt geadviseerd met spoed de dammen tussen Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Walcheren aan te leggen, mede als “oefening” voor de noodzakelijke afdamming van Brouwershavense Gat en Oosterschelde. Aangegeven wordt dat de plannen voor een Drie...
report 1955