Searched for: contributor%3A%22Mulder%2C+A.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Henkes, Maura (author)
Hoewel met de piek in asielaanvragen in Nederland sinds 2015 is gebleken dat vroege integratie veel voordelen heeft, is de architectuur van Nederlandse asielzoekerscentra daar nog niet op aangepast. In de sociologie zijn veel onderzoeken gedaan naar voorwaarden voor de facilitatie van integratie, maar deze zijn nog nooit toepasbaar gemaakt voor...
master thesis 2017
document
Dieleman, I.M. (author)
It is expected more cities in Europe are going to encounter shrinkage because of changing demographics. Shrinkage can also occur because of a negative migration balance. When a city shrinks, municipalities take measures on the urban hardware, software and mindware in order to maintain the liveability for the remaining residents. This research...
master thesis 2016
document
Verhoeff, M. (author)
The project "something for every ONE" is a collective residential building which is part of the urban redevelopment of the Oosterburgereiland in Amsterdam. The project engages on the current mismatch between the demand of a growing group of single urban dwellers and the offer in the housing market. According to the needs of the single urban...
master thesis 2016
document
Matyus, O. (author)
My design task was the improvement of a Roma settlement in a post industrial city of Hungary, Ózd. After the change of regime the factory, being the main work source, had closed and since then the population has been decreasing. On the other hand this year the government set up a plan to invest in the city through renovating a significant part...
master thesis 2015
document
Zoakman, E. (author)
Afghanistan is na lange periodes van oorlogen en turbulenties in een snelle vaart aan het ontwikkelen en groeien. De hoofdstad Kabul is in de periode 1999?2008 meer dan verdubbeld in inwonersaantal en de inwonersaantal blijft maar in een snelle vaart groeien. In de hoofdstad Kabul is een groot tekort ontstaan aan betaalbare woningen voor de...
master thesis 2015
document
Ruseva, T. (author)
The graduation project “User-centered design as a key for (re)development” has the goal to define a strategy how to redevelop a neglected city centre area in Sofia, Bulgaria through a suitable residential architectural design. The project consists of two main parts – research and design. The research is about the city centre dwellers of Sofia...
master thesis 2015
document
Thelen, M.M. (author)
Graduation at ExploreLab 16 Topic: "E-motion Pictures - culture for attachment" Research: An exploration into the addoption of culture in depopulation policies by local governments of shrinking areas, in order to promote attachment of local inhabitants. Design: The design of an art cinema in Heerlen, Parkstad Limburg (NL), as an examplary case...
master thesis 2014
document
Cruiming, R.R. (author)
Recycling of a foreign modern architecture building which is now a vertical slum towards a more permanent residence for the present community with new socioeconomic development opportunities in the Mozambican neoliberal context.
master thesis 2013
document
Van Loon, M.P. (author)
Onderzoeksrapport naar de belemmeringen die mensen hebben om voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te kiezen, bevattende een literatuurstudie naar collectief particulier opdrachtgeverschap, een literatuurstudie naar de beslissing om te verhuizen en een eigen veldonderzoek naar de belemmeringen die mensen hebben om voor collectief...
master thesis 2013
document
Lam, K.P. (author)
master thesis 2012
document
Saris, P.P.G.C. (author)
Nederlandse steden zijn na de Tweede Wereldoorlog explosief gegroeid. Decennia lang was er voornamelijk groei te herkennen, echter in delen van Nederland is een ommekeer merkbaar. Bevolkingsprognoses voorspellen dat met name de periferie last gaat krijgen van krimp (PBL/CBS, 2010). Bewoners in krimpgebieden zullen de gevolgen van krimp ervaren...
master thesis 2012
document
Keizer, W.J. (author), Koopmans, U.K. (author)
De titel ‘Op zoek naar een nieuw ruraal ideaal’ staat voor een strategie met als doel een zelfstandige en duurzame dorpsgemeenschap te scheppen bestaande uit oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers. De strategie is toegespitst op het aansporen en betrekken van de lokale bevolking en omvat drie elementen; een reizende kermis als initiator, een...
master thesis 2012
document
Wijermars, E.A.M. (author)
In Alberta (Canada) bitumen is extracted from the mined oil sands ore by a process that uses hot water. This process produces large amounts of tailings, which is a mixture of water and sediment particles. These tailings are stored in large ponds to allow the sediments to settle out of suspension. The water is recycled in the hot-water process...
bachelor thesis 2011
document
Bootsma, M.T. (author)
This project focuses on the shear strength of Devonian sandstone cobbles that will protect the area between the sea-water breaker and the beach and will be used to construct a runway for a large crane for the new Maasvlakte 2. In rock slope design the shear strength of sliding interfaces is often based on Coulomb’s model in which shear strength ...
bachelor thesis 2010
document
Breure, D. (author)
master thesis 2009
document
Yip, R. (author)
Onderzoek naar verhuisstromen door nieuwbouwproject van woningcorporatie
master thesis 2009
document
Stegers, P. (author)
master thesis 2009
document
Langenberg, M.J. (author)
Foyers of Werkhotels bieden wonen, begeleiding en daarmee samenhangende voorzieningen op een locatie, bestemd voor jongeren in de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar. Foyers kunnen varin in omvang van twintig tot een paar honderd bewoners, in het aanbod van voorzieningen en in de mate van openheid voor de omgeving. In Frankrijk en in het Verenigd...
master thesis 2006
document
Van der Burg, P.V. (author)
In dit rapport wordt onderzocht hoe een woningcorporatie effecten van leefbaarheidsinvesteringen kan meten en evalueren
master thesis 2006
document
Van Zijderveld, D. (author)
De toegenomen abstractie van de samenleving heeft de wereld in zijn greep. Het menselijke gedrag wordt steeds meer bepaald door beeldvorming en steeds minder door feitelijke eigenschappen. Door deze ontwikkeling wordt het imago van steden belangrijker binnen de keuze van bewoners, bezoekers en bedrijven. De wijze waarop steden zichzelf op de...
master thesis 2006
Searched for: contributor%3A%22Mulder%2C+A.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 22)

Pages