Searched for: contributor:"Oost, A.P. (mentor)"
(1 - 3 of 3)
document
Nortier, R.J. (author)
The Wadden Sea is characterized by barrier islands separated by tidal inlets consisting of a system of inter-tidal flats and channels. It is an ecologically valuable area. Accelerated sea-level rise due to climate change combined with human interference which may cause land subsidence can have significant impact on the Wadden Sea system. A major...
master thesis 2004
document
Müller, J.M. (author)
This study focuses on the consequences of sea level rise on the tidal inlet of Norderneyer Seegat, which is located in the East Frisan Wadden Sea. The Norderneyer Seegat is located between the islands of Juist and Norderney in the North and the East Frisian mainland coast in the South. The Wadden Sea landscape is mainly shaped by the tides. The...
master thesis 2004
document
Knaack, W. (author)
Een onderzoek naar de morfologische veranderingen in het Friesche Zeegat. Na de afsluiting van de Lauwerszee is het bekken continu in verandering. Dit heeft gevolgen voor de bevaarbaarheid van de vaarroute naar Schiermonnikoog. In dit onderzoek wordt een voorspelling gedaan naar de ontwikkelingen voor het komend decennium en de gevolgen van deze...
master thesis 2009