Searched for: contributor:"Oostveen, J.P. (mentor)"
(1 - 20 of 31)

Pages

document
Kimenai, J. (author)
Dit afstudeeronderzoek richt zich op het grondvervormingsgedrag naast aan te leggen bouwputten. Vooral bij diepe bouwputten in stedelijke omgeving is het onduidelijk hoe en waar het vervormingsgedrag, afhangt van de Nederlandse specifieke omstandigheden zoals de grondopbouw, belendingen en funderingen, tot stand komt.
master thesis 2011
document
Kondo, E. (author)
The mechanical behaviour of granular materials under high plastic deformation is quite complex due to the fact that the granular assembly consists of discrete or discontinuous non-uniform particles. Each of the particles has its own mechanical behaviour, its micro-properties thus the soil mass behaviour is complex and in some cases the classical...
master thesis 2010
document
Nterekas, D. (author)
This research investigates the Wilnis dike failure that occurred in the dry summer of 2003. It is believed that drought played an important role in decreasing the stability of the dike, finally leading to failure. In the reported MSc project the situation during drought is simulated with the help of finite element method programs Plaxis and...
master thesis 2009
document
Croonen, K.M. (author)
master thesis 2008
document
Van Anh, N. (author)
Seismic vibrators are used to investigate the structure of the subsurface in the framework of soil and gas exploration, also to locate faults and rupture zones in earthquake investigations. Vibrators introduce seismic waves that propagate through the ground and are received by seismic sensors at some distance from the source. This enables...
master thesis 2008
document
Chi, N.T. (author)
When a pile is driven into soil, the soil is pushed away which results in significant changes in both stress state and strain state. Using Finite Element Code to simulate the pile installation process has been not yet completely successful partly due to the limited knowledge of the governing behavior of the soil around a displacement pile. An...
master thesis 2008
document
Kanning, W. (author)
master thesis 2005
document
ten Voorde, M. (author)
Hoe snel loopt een polder vol met water na een dijkdoorbraak? Het antwoord op deze vraag is van groot belang voor een rampenplan, met eventuele evacuaties, ten tijde van een optredende dijkdoorbraak. Ten tweede is het antwoord van belang voor het bepalen van het inundatierisico. Dit risico is gedefinieerd als de vermenigvuldiging van de kans op...
master thesis 2004
document
Van der Meijden, V.P. (author)
master thesis 2003
document
Burgmans, S.H. (author)
De sleephopperzuiger is een vrijvarend schip dat natte grond verzet. De sleephopperzuiger kan zijn lading lossen door deze via de boeg door een nozzle (tromp) te lanceren. Deze losmethode heet rainbowen. Rainbowen van medium en grof zand is gebruikelijk, wat wil zeggen een korreldiameter van 200 µm tot 2000 µm. Bij rainbowen bestaat er grote...
master thesis 2003
document
Van de Kamp, R.A.J. (author)
Om diepe bouwputten veilig te kunnen bouwen zijn kostbare maatregelen nodig, zoals het toepassen van stempels en het werken onder verhoogde luchtdruk. In dit afstudeerproject is onderzocht hoe de observatiemethode werkt en of de observatiemethode een beter kosten- en risicomanagement mogelijk maakt voor diepe bouwputten. Met de observatiemethode...
master thesis 2003
document
Khudabux, M.F.N. (author)
Het noordelijk gebied van Commewijne ligt in een buitenbocht van de Suriname rivier, net voor de monding. De oevervegetatie in de bocht heeft lange tijd de oever beschermd, door de stroomsnelheden te beperken. Vanwege de toenemde economische activiteit langs de oever en de aantrekkelijkheid van Commewijne als woongebied zijn grote delen van de...
master thesis 2002
document
Feitsma, I.J. (author)
master thesis 2002
document
Van der Eijk, R.A. (author)
De laatste jaren treden er, door verschillende oorzaken, steeds vaker hoge waterstanden op. Het structureel verhogen van de dijken is een kostbare zaak, maar als door hoge rivierwaterstanden de dijk dreigt te overstromen en structureel verhogen van de dijken is niet gebeurd, dan wordt er vaak in allerijl een nooddijk van zandzakken gebouwd. In...
master thesis 2002
document
Nonhebel, F. (author), De Wit, M. (author)
master thesis 2000
document
Zwemer, J. (author)
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor natuurvriendelijke oevers. Op veel plaatsen vormen ze een goed alternatief voor traditionele oeverbeschermingen. Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd om na te gaan in welke situaties ze kunnen worden toegepast en op welke manieren ze bescherming bieden. Daaruit is gebleken dat de vegetatie...
master thesis 2000
document
Stoop, D. (author)
In maart 1995 is besloten tot aanleg van de rijksweg 73-zuid, welke loopt van Venlo tot Echt, aan de oostzijde van de Maas. In het trace zijn twee tunnels en een open tunnelbak gepland. De Roertunnel bij Roermond, een van deze tunnels, was onderwerp voor mijn afstudeerproject. De tunnel heeft een lengte van circa 2300 meter en gaat door zowel...
master thesis 1998
document
Bos, G. (author)
master thesis 1997
document
Meijerink, W. (author)
De aanleiding van dit onderzoek was de vraag of een gewichtsmuur van Terre Armee geschikt is om als kademuur in de Waalhaven te Rotterdam te kunnen functioneren. In de Waalhaven moet een nieuwe kadeconstructie met een kerende hoogte van minstens 15,15 meter komen. Gezien de weinig draagkrachtige bodem, die bovendien zeer inhomogeen van opbouw is...
master thesis 1997
document
Rikkers, M. (author)
In dit afstudeerwerk is een globaal ontwerp opgesteld voor een PAC met laag reservoirpeil (zie de bijlagen 2, 11 en 12, uitvoering in bijlagen 20 en 22), Deze variant van pompaccumulatie biedt een oplossing voor twee belangrijke problemen van 'normale' PAC's: bij bezwijken van de dijk is er geen direct gevaar voor de omgeving en problemen met...
master thesis 1997
Searched for: contributor:"Oostveen, J.P. (mentor)"
(1 - 20 of 31)

Pages