Searched for: contributor%3A%22Roest%2C+P.%22
(1 - 2 of 2)
document
Andringa, R.J. (author)
Ontwerpleidraad voor rivierdijken in het benedenrivierengebied, dus waar zowel de bovenafvoer als het effect van stormen op zee van belang is voor het ontwerp van de dijk. Specifieke geotechnische randvoorwaarden voor deze dijken. Waarden voor schadefactoren
report 1989
document
Cirkel, R.J. (author)
Ontwerphandleiding voor rivierdijken in het bovenrivierengebied; hydraulische en geotechnische aspekten van rivierdijkontwerp.
report 1985