Searched for: contributor%3A%22Roode%2C+F.C.+%28mentor%29%22
(1 - 13 of 13)
document
Zuiderbaan, K.E. (author)
In 1944 because of the allied bombing of the island of Walcheren a number of dikes had breached and the island was flooded. The four breaches (Westkappelle, Nolle, Veere and Rammekens) were closed in 1944 and 1945 with a lot of improvisation. Also some caissons (phoenix caissons from the Mulberry harbours from the Normandy landings) were applied...
master thesis 1999
document
De Groot, J.K. (author)
In deze studie wordt de weerstand tegen strorning in de Gorai rivier onderzocht. Als basis voor deze studie zijn veldmetingen gebruikt die gedaan zijn door een joint venture van Baggermaatschappijen onder leiding van Koninklijke Boskalis Westminister. Deze studie is gedaan in opdracht van Koninklijke Boskalis Westminister. De ruwheid is een...
master thesis 1999
document
Broos, E.J. (author), Wiersema, K.J. (author)
This final thesis report describes the results of the feasibility analysis to the closure of the Gulf of Khambhat done by Erik Broos and Kees Wiersema, from Delft University of Technology. The study started with site visits to both Gujarat and La Rance where interviews were held to obtain insight in the desires of concerned parties as the...
master thesis 1998
document
Bleyi, R.H.J. (author)
Because of the allied bombing of Walcheren in 1944 the island suffered from a number of breaches. These breaches were closed in the period 1944-1945. The closures have been described by A. den Doolaard in his novel "Het Verjaagde Water". For the closure Phoenix caissons have been used from the Mulberry harbours build during the allied landings...
master thesis 1998
document
Bos, G. (author)
master thesis 1997
document
Aarts, C.M.M. (author)
Tijdens het zuigen van zand met een sleephopperzuiger wordt doorgeladen nadat het overvloeiniveau is bereikt en zal het gezogen debiet via de overvloeikoker overboord verdwijnen. Met dit mengseldebiet zal ook vaste stof overboord verdwijnen. De hoeveelheid vaste stof die overboord verdwijnt wordt het overloopverlies genoemd. De verhouding tussen...
master thesis 1996
document
Middag, M.N.K. (author)
The program CLOSIM has been written to simulate the practice of the closure of tidal basins. It has not been the aim of the program to provide a new design application or to have any scientific value with respect to the results of the calculations. The simulations should rather give insight in the way closures take place, and in the problems...
master thesis 1994
document
Kooij, A.F. (author)
South Korea suffers from a high population density and stands therefore in need of agricultural and industrial land. The Koreans are seeking for solutions to solve this problem. One of the possibilities is to reclaim land from the sea. Several land-reclamation projects have already been carried out and one of the projects that is at the moment...
master thesis 1993
document
Den Heijer, F. (author)
Van half februari tot half december is aan het Waterloopkundig Laboratorium meegewerkt aan de fysische validatie van CLODES (Q1380), een rekenmodel voor het ontwerpen van afsluitingswerken. De validatie omvatte schaalmodelonderzoek naar de stabiliteit van steen op damkop, drempel en bodemverdediging bij gecombineerde sluitingsfasen (horizontale...
master thesis 1992
document
Van den Boom, P.J.F. (author)
Ruim 25 jaar geleden werd het eerste grote landaanwinningsproject in de-Republiek van Korea gerealiseerd. Vanaf die tijd zijn vele andere landaanwinningsprojecten uitgevoerd, waarbij veel gebruik gemaakt werd van de Nederlandse kennis en ervaring. De Zuid-Koreaanse regering heeft nu het plan geopperd om het estuarium ten zuiden van de stad...
master thesis 1992
document
De Haas, B.F. (author)
Bij het erosieproces, dat aan de problemen met betrekking tot duinafslag ten grondslag ligt, dienen 2 verschillende situaties vergeleken te worden: 1e) de buiten-storm periode 2e) de storm-situatie In de eerste periode treedt langstransport en dwarstransport op en verandert de kustvorm in het algemeen langzaam. De erosie die optreedt is goed te...
master thesis 1990
document
Smits, C.F.W. (author)
De grote schaal van het sluitgat en de hoge ontwerpsnelheden hebben de zandsluiting van het Tholensche gat een werk gemaakt waarvan het de moeite waard is het ontwerp van Rijkswaterstaat, de planning van de aannemerskombinatie en het gebeurde te vergelijken. Uitgangspunt is de ervaring opgedaan bij het Tholensche gat. Er is getracht deze...
master thesis 1987
document
Borsboom, R.A. (author), Van Dijk, W.J. (author)
In hoofdstuk 1 is de afbakening van het probleem waar de onderzoekers zich in hebben verdiept weergegeven. Ook wordt hier nog enige inleidende informatie over zandsluitingen in het algemeen gegeven. Vervolgens is in hoofdstuk 2 een overzicht van de beschikbare theoretische en experimentele kennis op het gebied van taludopbouw gegeven, zoals die...
master thesis 1987
Searched for: contributor%3A%22Roode%2C+F.C.+%28mentor%29%22
(1 - 13 of 13)