Searched for: contributor%3A%22Rutten%2C+B.J.C.M.+%28mentor%29%22
(1 - 1 of 1)
document
Gieszen, W.J. (author)
De markt voor bussen is geen groeimarkt. Toch proberen fabrikanten nieuwe markten te creeren met nieuwe bussystemen. Nieuwe vindingen moeten de vraag naar bussen doen toenemen. Of nieuwe bussystemen werkelijk bruikbaar en haalbaar voor verdere toepassingen zijn, kan moeilijk worden ingeschat door het ontbreken van een beoordelingsmethodiek. Om...
master thesis 1999