Searched for: contributor%3A%22Schijf%2C+J.B.%22
(1 - 5 of 5)
document
Battjes, J.A. (author)
Bij het samenstellen van het rapport "Golfoploop en golfoverslag" is er naar gestreefd: een overzicht te geven van de betreffende literatuur, de in deze literatuur voorkomende gegevens te analyseren en te interpreteren, waar mogelijk verbanden te leggen tussen de resultaten uit de verschillende literatuurbronnen, aanbevelingen te geven voor...
report 1972
document
Battjes, J.A. (author), Venis, W.A. (author)
Tot de taak van de door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen ingestelde werkgroep "Golfproblemen bij dijken" behoort het bestuderen van de problemen met betrekking tot de golfoploop en golfoverslag bij waterkeringen. In het kader van deze taak is de Werkgroep begonnen met het inventariseren van de huidige kennis door het...
report 1972
document
Battjes, J.A. (author)
Overview of methods to design wave run-up and overtopping for dikes and other sloping structures for regular and irregular breaking waves. Summary of experimental data and suggestions for design formulae
report 1972
document
Klein, J.L. (author)
Een inventarisatie van wat in Nederland aan tweede waterkeringen aanwezig is. Een bepaling van de functie van het bestaande stelsel tweede keringen. Aanbevelingen voor de instandhoudig en mogelijke verbetering van het bestaande stelsel.
report 1971
document
Frijlink, H.C. (author)
Extensive study or the rivers Niger and Benué in order to describe the hydraulics and morphology with the aim to improve inland navigation in Nigeria. Part I gives a summary of the original NEDECO studies and their results as contained in the Report, without summarising the information obtained from other sources. This is followed by a...
report 1959
Searched for: contributor%3A%22Schijf%2C+J.B.%22
(1 - 5 of 5)