Searched for: contributor%3A%22Schoemaker%2C+T.J.H.+%28mentor%29%22
(1 - 5 of 5)
document
Gieszen, W.J. (author)
De markt voor bussen is geen groeimarkt. Toch proberen fabrikanten nieuwe markten te creeren met nieuwe bussystemen. Nieuwe vindingen moeten de vraag naar bussen doen toenemen. Of nieuwe bussystemen werkelijk bruikbaar en haalbaar voor verdere toepassingen zijn, kan moeilijk worden ingeschat door het ontbreken van een beoordelingsmethodiek. Om...
master thesis 1999
document
Michels, R. (author)
Het succes van werkgelegenheidslocaties is voor een belangrijk deel afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Door het ontbreken van gestandaardiseerde maten in de vee! gevoerde discussies over het begrip bereikbaarheid blijkt in de praktijk een behoefte aan standaard methodieken ter kwantificering van de bereikbaarheid. In deze studie zijn drie...
master thesis 1998
document
Schneider, F.E. (author)
De Vinex-locaties Leidschenveen en Ypenburg liggen hemelsbreed op geringe afstand van de centra van Den Haag, Rijswijk, Delft, Voorburg en Leidschendam. De rijkswegen A4, A12, A13 en de spoorlijn Den Haag - Utrecht zorgen echter voor een barrière die voor het langzaam verkeer een grote verplaatsingsweerstand oproept. Om te zorgen dat de inwoners...
master thesis 1997
document
Moerenhout, R. (author)
master thesis 1995
document
Klaveren, D.R. (author)
Noord-Brabant is een in economisch opzicht sterk groeiende provincie. De economische ontwikkelingen zijn sterker dan elders in het land. Een reden is de gunstige ligging ten opzichte van de Randstad, maar ook ten opzichte van de rest van Noord-Europa. De Randstad begint te verstoppen en Noord-Brabant is een interessant alternatief. Echter om...
master thesis 1992
Searched for: contributor%3A%22Schoemaker%2C+T.J.H.+%28mentor%29%22
(1 - 5 of 5)