Searched for: contributor%3A%22Schrijnen%2C+P.M.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 32)

Pages

document
Jelier, W.P.C. (author)
This study aims to determine the usefulness of the concept of Urban Metabolism for sustainable urban development. In this concept, the total of urban flows (like building materials, food and waste) together with the processes which transform those flows are metaphorically viewed as the metabolism of a city. The thesis starts with a search for a...
master thesis 2011
document
Van Huet, R. (author)
master thesis 2011
document
Hoogerwerf, R. (author)
master thesis 2011
document
Bouwmeister, F. (author)
This research deals with the influence of process management on the quality of station and station area development plans. Because station and station area development is both technical and socially complex, process management it introduced to provide solutions for coping with this complexity. Besides that process management offers opportunities...
master thesis 2010
document
Verhoeven, R. (author)
master thesis 2010
document
Konings, J.S.F. (author)
De verkeer- en vervoerssector is de op één na grootste bron van broeikasgasemissies in Nederland en de enige sector waar de emissies nog toenemen. Zakelijk verkeer en woon-werkverkeer vormen ongeveer 35% van het personenverkeer en zijn samen goed voor zo’n 7 Mton emissies (CO2- equivalenten). Volgens het Sectorakkoord mobiliteit, logistiek en...
bachelor thesis 2009
document
Schraven, T. (author)
The European Union (EU) transport sector and its policymakers are presently being confronted with two crises: fossil-fuel dependency and environmental degradation. The EU has introduced the two Directives 2003/30/EC and 2009/28/EC to increase the sustainability of the transport sector in relation to these issues. The directives require Member...
master thesis 2009
document
Markus, C.W. (author)
master thesis 2009
document
Galama, Y.H. (author)
Dit afstudeeronderzoek gaat over De Zuidlanden, een nieuwe woonwijk onder Leeuwarden. Bij de ontwikkeling van deze bouwlocatie speelt een aantal problemen. De feitelijke bouw loopt sterk achter op de planning en wegen en nutsvoorzieningen blijken niet op tijd beschikbaar. Dat heeft gevolgen voor de bouw van de deelgebieden. Dit onderzoek heeft...
bachelor thesis 2009
document
Galama, Y. (author)
master thesis 2009
document
Groot, G. (author)
In opdracht van het advies- en ingenieursbureau lv-lnfra en de Technische Universiteit Delft is onderzoek gedaan naar de effecten van het gedrag van het ingenieursbureau op het verloop van het ontwerpproces en de samenwerking met de opdrachtgever. Het doel van dit afstudeeronderzoek is om inzicht te krijgen in de interactie tussen de...
bachelor thesis 2009
document
Milosevic, M. (author)
bachelor thesis 2008
document
De Groen, F. (author)
bachelor thesis 2008
document
Van der Palen, J.H.M. (author)
De Kasteeltraverse in Helmond is een drukke weg dwars door het centrum. De weg telt 2 x 2 rijstroken, op drukke dagen rijden er ongeveer 25.000 motorvoertuigen over de weg. Ter hoogte van het Kasteel van Helmond ligt deze weg op een viaduct. De weg heeft een regionale stroomfunctie, een stedelijke ontsluitingsfunctie en is ook belangrijk voor de...
bachelor thesis 2008
document
Balk, M. (author)
Congestie is een veel voorkomend verschijnsel op de Nederlandse wegen. De algemene opinie luidt dat dit ongewenst is en men ziet liever vandaag dan morgen een oplossing aan de horizon verschijnen. Inmiddels al ruim twintig jaar breken de beleidsmakers zich het hoofd over de vraag wat een goede oplossingsstrategie is. De gedachte dat beprijzing...
master thesis 2007
document
Martens, E. (author)
Dit onderzoelc gaat over de vitaliteit van wijken . Dit begrip wordt gehanteerd in onder andere het Grote Steden Beleid. Er is echter geen overeenstemming over de exacte betekenis van het begrip vitaliteit. Dit onderzoek besteedt daarom aandacht aan de volgende vragen: Is vitaliteit te operationaliseren? Is op vitaliteit te sturen? Er wordt...
master thesis 2006
document
Van der Laag, T. (author)
master thesis 2002
document
Kwakernaak, C.V. (author)
master thesis 2002
document
Teerink, S.J.W.P. (author)
master thesis 2002
document
Kruse, T. (author)
De bereikbaarheid van de regio Amsterdam is een punt van voortdurende zorg voor de Directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat. Geconfronteerd met een gestage stroom aan voorgestelde investeringen in infrastructuur blijkt zij daarin niet alleen te staan. Een vaak terugkerend element in die stroom betreft het railvervoersysteem. Hoewel er bij veel...
master thesis 2001
Searched for: contributor%3A%22Schrijnen%2C+P.M.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 32)

Pages