Searched for: contributor%3A%22Sloot%2C+Adri+%28interviewee%29%22
(1 - 1 of 1)
document
A. (Adri) Sloot (1950?) kwam in 1974 via een uitzendbureau terecht bij de TUD als secretaresse van de Personeelsraad, een informele vertegenwoordiging van het niet-wetenschappelijk personeel die gevraagd en ongevraagd advies uitbracht aan het CvB. Zij werkte vervolgens 41 jaar bij de TU. Ze was onder meer secretaris van de universitaire lijst...
report 2016