Searched for: contributor%3A%22Smook%2C+R.A.F.+%28mentor%29%22
(1 - 7 of 7)
document
Brouwer, P. (author)
master thesis 2005
document
Van der Laag, T. (author)
master thesis 2002
document
Exalto, R. (author)
De verwachting is dat in de nabije toekomst ruimtetekort ontstaat in de haven van Rotterdam. Als gevolg van dit ruimtetekort in combinatie met de onzekere ontwikkelingen in het grensgebied tussen stad en haven neemt de vraag naar tijdelijke en flexibele infrastructuur toe. Met name de behoefte om op tijdelijke basis flexibele ruimte te...
master thesis 2002
document
Van der Windt, A.N.B. (author)
master thesis 2002
document
Segers, G.E. (author)
master thesis 2001
document
Van Baardwijk, J. (author)
Boortunnels en het ondergronds bouwen in het algemeen, mogen zich in Nederland de laatste jaren verheugen in een grote belangstelling. In ons land, waarin naast groeiende personen- en goederenstromen een verschuiving in de leefbaarheidnorm zichtbaar is, wordt bij het oplossen van knelpunten steeds vaker overwogen om infrastructuur ondergronds...
master thesis 1998
document
Spalburg, M.G. (author)
De kwaliteit van planning neemt toe met de afname van het verschil tussen werkelijk projectverloop en opgesteld plan. Het plannen van infrastructuurprojecten met als doel het verloop in de tijd en de einddatum te leren kennen is een riskante onderneming. De praktijk leert dat het werkelijk verloop en de werkelijke einddatum zelden exact...
master thesis 1995
Searched for: contributor%3A%22Smook%2C+R.A.F.+%28mentor%29%22
(1 - 7 of 7)