Searched for: contributor%3A%22Soeter%2C+J.P.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 20)
document
Drentje, A.C. (author)
master thesis 2011
document
Huneker, S.L. (author)
In Amersfoort levert de A28 aan de oostkant van de stad grote overlast op voor de bewoners van de Verdiweg en achterliggende bebouwing. De toenemende geluidsoverlast en luchtverontreiniging als gevolg van een groeiend verkeersaanbod belemmeren niet alleen de groei van de stad, maar ook een verbreding van de weg zelf, waardoor de bestaande...
master thesis 2010
document
Chung, S.J. (author)
In the last years internationalization has become a central issue of discussion. Companies and countries to an increasing degree are affected by circumstances and behavior outside the local domestic context. This research project will evaluate real estate decisions made during the use-phase of the building life-cycle to give some recommendations...
master thesis 2010
document
Remmerswaal, D.J.M. (author)
Privatization of public space has some immediate commercial purposes. Buying the right on return on the way the urban space is maintained and managed can be profitable to private parties when an area accommodates many (permanent) commercial and/or residential users in combination with little public space. When there is little profit, private...
master thesis 2010
document
Gijselaar, R.S. (author)
Research to the influence of office building features on the performance of these buildings for institutional real estate investors. A quantitative study using a mixed linear regression model resulted in an investment strategy advice for institutional real estate investors. Does the dogma of "location, location, location" still stand?
master thesis 2010
document
De Koning, J.C.M. (author)
Office vanancy in Amsterdam Southeast has since the start of the millennium risen to an unacceptable level. Many square metres of office space have been vacant for years. What are the opportunities for the owners of this office space?
master thesis 2010
document
Bruyn, S.I. (author)
master thesis 2010
document
Van Rooijen, J.C.G. (author)
Dit onderzoek geeft enerzijds economische argumentatie achter duurzaamheidsingrepen. Door middel van een maatschappelijke kosten-batenanalyse en financiële haalbaarheid wordt dit onderbouwd. Anderzijds zijn juridische randvoorwaarden onderzocht. Hoe kunnen duurzaamheidsingrepen worden afgedwongen en kan de terugverdientijd worden gegarandeerd?
master thesis 2010
document
Bogerd, A. (author)
This study addressed the occupant owners’ preferences in deciding about innovative renovation concepts. Respondents were asked to choose between two rendered images representing a terrace house built from 1946 to 1976. Every image consisted of six characteristics or attributes, namely insulation of the outer wall, technical measures, simple...
master thesis 2009
document
Van Dijk, H.J. (author)
Delft University of Technology is, and wants to be, a university at the forefront of technological development. As such, it is perpetually involved in furthering technological advancement in the interests of society. In line, the Faculty of Architecture wants to be an international leading (designer’s) education for students and scientists all...
master thesis 2009
document
Van Velzen, V.C.A. (author)
In dit afstudeeronderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag ' Welke invulling krijgt een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), ingezet als beleidsinstrument bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, en op welke wijze kan de waarde van cultureel erfgoed daarin opgenomen worden?' In het theoretisch kader is de huidige literatuur uiteen...
master thesis 2009
document
Muller, R.G. (author)
Transformatie van gebouwen zal niet dé oplossing zijn om alle problemen op de kantoren- en woningmarkt op te lossen. Beter inzicht in de financiële haalbaarheid kan de mogelijkheden van transformatie vergroten. In dit onderzoek staat de invloed van opbrengstgeneratoren centraal. Hogere opbrengsten leiden tot hogere investerings- en...
master thesis 2008
document
Schaepman, M. (author)
A key factor in making a shopping center a success, one that should be considered from the start of the development, is the management. The shopping center management is responsible for carrying out the concept of the shopping center and adjusting it, if necessary, to the needs of changing society. The internationalisation and strong shopping...
master thesis 2008
document
Kempen, S.W. (author)
I studied the initial stage (inception stage) of integrated stadium projects. Based on this research I developed a prototype of a computer application which would support HBM with the preparation of integrated offers. The latter includes information of a stadium design, its development costs, financing and the potential operational revenues and...
master thesis 2008
document
Maltha, J.H. (author)
In de zorg wordt door het Ministerie van VWS meer marktwerking geintroduceerd. De veranderingen in de wetgeving zorgen ervoor dat ziekenhuizen strategisch moeten omgaan met hun vastgoedportefeuille. Naarmate de vastgoedportefeuille beter bijdraagt aan het primaire proces kunnen zij zich beter aanpassen aan de veranderende omgeving. Op dit moment...
master thesis 2008
document
Capel, N.S.F. (author)
Onderzoek naar de mogelijkheden voor sturing op kwaliteit bij projectallianties door toepassing van incentives
master thesis 2006
document
Van Deventer, A.G. (author)
master thesis 2005
document
Huizinga, V. (author)
Hotels vormen in Nederland, in tegenstelling tot andere landen, nog geen gangbare optie om in te beleggen door vastgoedbeleggers. Slechts een enkeling belegt in hotels, terwijl de overigen de stap, door het risico dat verbonden is aan de exploitatie, nog niet durven te maken. De onbekendheid met de materie is een van de belangrijkste redenen van...
master thesis 2003
document
Exalto, R. (author)
De verwachting is dat in de nabije toekomst ruimtetekort ontstaat in de haven van Rotterdam. Als gevolg van dit ruimtetekort in combinatie met de onzekere ontwikkelingen in het grensgebied tussen stad en haven neemt de vraag naar tijdelijke en flexibele infrastructuur toe. Met name de behoefte om op tijdelijke basis flexibele ruimte te...
master thesis 2002
document
Schrieken, B.J. (author)
master thesis 2000
Searched for: contributor%3A%22Soeter%2C+J.P.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 20)