Searched for: contributor%3A%22Spijkers%2C+J.M.J.+%28mentor%29%22
(1 - 6 of 6)
document
Jonkman, S.N. (author)
Grote delen van Nederland liggen onder de zeespiegel of lager dan de grote rivieren en zouden zonder beschermende maatregelen onder water staan. Toekomstige ontwikkelingen zoals zeespiegelstijging, bodemdaling en recente rampen als de Bijlmerramp en de vuurwerkramp kunnen een discussie over de beveiliging van Nederland tegen overstromingen in de...
master thesis 2001
document
Van der Horst, C.S. (author)
Door het maken van een probabilistische beschouwing van een zelf ontworpen fenderconstructie kan inzicht worden verkregen in deze gevoeligheid en de faalkans van het systeem. Deze analyse is driemaal uitgevoerd met een meebewegende watermassa volgens respectievelijk de uitdrukkingen van Vasto Costa en Giraudet en de Lange Golf theorie. Voor de...
master thesis 2000
document
Triemstra, R. (author)
The stability of armour units is described by several formulae like Iribarren's, Hudson's and Van der Meer's. In these formulae the required weight of the armour elements depends strongly on the density of the used material. Therefore it may be useful to change this density. According to the stability formulae, higher density will result in...
master thesis 2000
document
Wenneker, P.A. (author)
Dilatatievoegen worden tegenwoordig welhaast als vanzelfsprekend toegepast in afzinktunnelelementen. In de loop der geschiedenis is door het toepassen van dilatatievoegen, maar voor het belangrijkste deel door het koelen van het beton tijdens het hydratatieproces, de waterdichte bekleding om de tunnelhuid overbodig geworden. Een nieuwe...
master thesis 1996
document
Heijmans, R. (author), Verhoeven, H. (author)
Algemene literatuurstudie naar drijvende vliegvelden, een constructieve verkenning en het ontwerp van een drijvend vliegveld voor STOL-vliegtuigen voor de kust van New York.
master thesis 1990
document
Rijkens, R.M. (author), Van den Wall Bake, A.P. (author)
Het in februari 1984 afgeronde vooronderzoek naar mogelijke verbeteringen in de oeververbinding van de Högsfjord in ZW-Noorwegen heeft onder meer geleid tot een aanbeveling voor nadere studie naar een zwevende tunnel. Naast een aantal andere realistisch lijkende alternatieven hebben wij aangegeven in welk verband een dergelijk bijzonder soort...
master thesis 1984
Searched for: contributor%3A%22Spijkers%2C+J.M.J.+%28mentor%29%22
(1 - 6 of 6)