Searched for: contributor%3A%22Steetzel%2C+H.J.+%28mentor%29%22
(1 - 7 of 7)
document
Van Baaren, P.F.J. (author)
The dune erosion prediction method presently used in the safety assessment of the Dutch dune coast was developed for situations with wave periods up to 12 seconds. New insights predict that situations with wave periods larger than 12 seconds can be expected. Preliminary analyses of the potential influence of larger wave periods on dune erosion...
master thesis 2007
document
den Heijer, C. (author)
Dune erosion is a relatively fast developing cross-shore transport process which occurs during severe wave attack combined with high water levels. Large quantities of sand coming from the dunes are transported seaward. If no seaward or lateral losses occur, the sand balance will be closed in cross-shore direction. The eroded sand will deposit on...
master thesis 2005
document
Dijk, M. (author)
Voor de berekening van de grootte van het dwarstransport zijn momenteel in Nederland twee computermodellen in gebruik, te weten UNISEST-TC en DUROSTA. UNISEST-TC is ontwikkeld voor 'algemeen' gebruik, met gemiddelde condities. DUROSTA is ontwikkeld voor gebruik voor zware condities, waarbij hoge waterstanden kunnen optreden en een zware...
master thesis 2002
document
Te Gussinklo Ohmann, D.B. (author)
Artificial nourishment is an often used measure along the Dutch coast. Advantages are, amongst others, the lower costs, no negative influence on recreation and in contrast to hard measure it does not have negative consequences for the adjacent coastal areas. A disadvantage is that in most cases a repetition of the nourishment will be necessary...
master thesis 1999
document
Koeman, A.H. (author)
Een groot deel van de Nederlandse kust bestaat uit zand, waardoor de ligging van de kust niet vast is, maar constant in beweging is onder invloed van wind, golven en stromingen. Om de (zandige) kust goed te beheren is het nodig dat voorspeld kan worden wat er met de kust in de toekomst gaat gebeuren, door verschillende klimatologische...
master thesis 1998
document
Kuyl, M. (author)
Bij de bestudering van kusttransport processen is er nog steeds behoefte aan eenvoudige modellen waarmee deze processen gemodelleerd kunnen worden. Een dergelijk model is het lagenmodel (Bakker, 1968). Het lagenmodel is onder andere bruikbaar voor het berekenen van dwarstransporten die optreden door een verstoring van een kustprofiel. De...
master thesis 1998
document
Ras, S.L. (author), Amesz, J.A. (author)
Voor het begrijpen en voorspellen van morfologische processen aan zandige kusten, zoals kustlijnontwikkeling in de tijd of erosie tijdens een storm, is inzicht nodig in het zandtransport, de motor van deze processen. Zand- of sedimenttransport kan beschreven worden als het produkt van een snelheid en een sedimentconcentratie; een...
master thesis 1989
Searched for: contributor%3A%22Steetzel%2C+H.J.+%28mentor%29%22
(1 - 7 of 7)