Searched for: contributor%3A%22Stouten%2C+P.L.M.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Dieleman, I.M. (author)
It is expected more cities in Europe are going to encounter shrinkage because of changing demographics. Shrinkage can also occur because of a negative migration balance. When a city shrinks, municipalities take measures on the urban hardware, software and mindware in order to maintain the liveability for the remaining residents. This research...
master thesis 2016
document
Beqiri, J. (author)
This Graduation Project focuses on the urban regeneration of Tirana’s city centre. The chaotic transition from a communist regime towards a democratic system has generated several urban problems where the increasing informality predominates. This project works as a strategic vision which aims to create the spatial-economic conditions for a...
master thesis 2016
document
Wolthoff, H.T. (author)
Emptiness of retail floor space is a well known phenomenon in todays real life. In this thesis a programmatic intervention is suggested of how to reorganise the retail function of the city centre of Hengelo in order to diminish the amout of emptiness. Next to this new program typologies are introduced for the location so also suggestions are...
master thesis 2015
document
Namirskaite, J. (author)
Many urban spaces during the course of time have lost their intended semantics, identities and representations, and might therefore be defined as post-spaces of various kinds, for example post-industrial, post-Soviet, post-Modernist, etc. In many cases these post-spaces require restructuring not only of their meaning and identity, but also of...
master thesis 2014
document
Van de Meulengraaf, F. (author)
Wereldwijd is er een vergrijzing zichtbaar in de bevolking. In 2050 zal het percentage van het aantal ouderen wereldwijd verdubbeld zijn. In Nederland komt dit er op neer dat in 2050 een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar (Zantinge et al., 2011). In Nederland wordt de groei veroorzaakt door de stijgende levensverwachting en de babyboom...
master thesis 2014
document
Van den Eijnden, R.C.W.M. (author)
Onderzoek en ontwerp voor een voormalig industrieel gebied in de stad Bergen op Zoom. Hoofdvraag welke wordt beantwoord is; Welk stedenbouwkundig ontwerp kan een bijdrage leveren aan de transformatie van een voormalig industrieel gebied, wat fragmentatie in de directe omgeving moet verminderen, in tijden van economische recessie?
master thesis 2014
document
Feltins, A. (author)
master thesis 2013
document
Van Leeuwen, B. (author)
Research towards the integration of flexibility in urban development. With this research a general development strategy is made. And this strategy is applied to make a design for the Minerva harbour in Amsterdam
master thesis 2013
document
Nolten, P. (author)
De Gillisbuurt is een Delftse achterstandsbuurt die deel uitmaakt van de 40+ wijkaanpak van het Rijk (Rijksoverheid, 2012). In de 40+ wijken is de veiligheidsbeleving een van de meest genoemde thema's, zo ook in de Gillisbuurt. Over hoe de veiligheidsbeleving in een buurt verbeterd kan worden is weinig bekend binnen de stedebouw. Met dit...
master thesis 2013
document
Lakenman, P.L. (author)
Stedelijke en regionale opgaven, lokaal ruimtelijke opgaven, volkshuisvestingsopgaven en infrastructurele opgaven (bijvoorbeeld: waterbergingsopgaven en hoogwaardig openbaar vervoer opgaven) zijn allen gecompliceerde en belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Stedenbouwkundig ontwerpen en ruimtelijke planning worden meer en meer integrale...
master thesis 2013
document
Kim, Y. (author)
This study fundamentally intends to reflect the process of urban renewal during the period 1974-1993, based on the principle of ‘Building for the neighbourhood'.This was aimed at improving housing quality,living condition and providing affordable social housings to low-income groups.That is to say that not only enhancing physical conditions but...
master thesis 2013
document
Stokvis, A.M.L. (author)
In een groot aantal stadswijken in Nederland heeft men te maken met leefbaarheidsproblemen die veroorzaakt worden door sociale, economische en culturele problemen (Aalders, et al., 2008). Om deze problemen aan te pakken is er door de toenmalige Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) een beleid ontwikkeld met een fysieke,...
master thesis 2013
document
Prins, N. (author)
How can small scale spatial interventions in public space, by means of citizen participation, strategically contribute to regenerate a deprived neighbourhood in the Netherlands? The main objective of this project was to search for an innovative method for the regeneration of public space by strategically applied and designed small scale...
master thesis 2013
document
Van Wingerden, R. (author)
The aim of this research is twofold. The aim is (1) to find common location characteristics increasing the risk of the occurrence of structural office vacancy, and (2) to design an urban strategy for an office district with high office vacancy in Utrecht.
master thesis 2013
document
Emmerik, M.J. (author)
This thesis is developed within the framework of the graduation studio ‘Urban Regeneration in the European Context’ for the master’s track Urbanism at the architecture faculty of Delft University of Technology. The central subject of this study is a spatial and functional fragmented area located on the outer edge of the S-bahn ring in Berlin,...
master thesis 2012
document
Stobbe, A. (author)
Almere is a city facing a duality of problems; on the one hand, the older districts show increasing signs of degeneration inside the current city while on the other hand the municipality has a huge, but currently very uncertain outwards driven growth ambition to double the city beyond the current borders. During the project analyses have been...
master thesis 2012
document
Bos, M.K.J. (author)
This thesis holds a study on infrastructural residual space, space that is residual to the development of big scale infrastructure. By a desire to place these infrastructure as efficient as possible, meaning the trough flow and the building cost/time, these are constructed (location and dimension) without any concern to its adjacent context. The...
master thesis 2012
document
Scheffer, M.D. (author)
Aan het begin van de stadsvernieuwingsperiode was het beleid gericht op het vervangen van technisch verouderde bebouwing en bedoeld om sociale en economische achterstanden in woonwijken te verminderen. In veel gevallen heeft de stadsvernieuwingperiode geleid tot verbetering van de woningvoorraad en de leefomgeving in woonwijken. Na de...
master thesis 2011
document
Timmerman, H. (author)
Fundamentele veranderingen in havens en de locatie van deze havens hebben een grote impact op de relatie tussen de stad en de betreffende haven. Deze veranderingen worden meestal veroorzaakt door globalisering. De havens willen hun concurrentiepositie op de markt behouden waardoor technologische innovaties nodig zijn en een verandering in...
master thesis 2011
document
Glas, S.M. (author)
Implementing the program of the planned extension Westergouwe to contribute to the urban regeneration of different neighbourhoods in Gouda.
master thesis 2011
Searched for: contributor%3A%22Stouten%2C+P.L.M.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 26)

Pages