Searched for: contributor%3A%22Stroband%2C+H.J.+%28mentor%29%22
(1 - 3 of 3)
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd: 1. Door ijking is gebleken, dat het model vrij betrouwbaar is, voor zover kon worden nagegaan uit de waterstanden. Er zijn ten tijde van de ijking geen snelheden in het prototype gemeten. 2. Bij snel (in enkele uren) tót een bepaalde waarde toenemende windsnelheid ontstaat op het meer een...
master thesis 1976
document
Geluk, J.L. (author)
Het rapport bevat getijdeberekeningen over de afsluiting van het Veerse Gat zonder zandkreekdam.
master thesis 1972
document
Winter, A.G.N.M. (author)
In dit onderzoek worden enige mogelijke oplossingsmethoden voor twee dimensionale getijproblemen onderzocht.
master thesis 1969