Searched for: contributor%3A%22Van+Baars%2C+S.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Parasie, N. (author)
Seafloor Massive Sulfide (SMS) contains high levels of metals such as copper and gold. Water depths of 2000 up to 3000 meter make mining of SMS a challenge. Despite this, mining industry encourages research into feasible extraction methods of SMS, pushed by the high metal prices nowadays. This research focuses on the influence of hydrostatic...
master thesis 2009
document
van Nieuwkoop, J.C.C. (author)
master thesis 2007
document
Boon, M.J.J. (author)
This project discusses the feasibility and effectiveness of emergency measures against river floods. The objective of the project is: To develop a method or system to temporarily increase the dike strength during flood wave conditions. Here, the dike strength in its broadest sense is meant. This means that besides the crest height also other...
master thesis 2007
document
de Hoop, B.J.M. (author)
master thesis 2006
document
Boer, A.J. (author)
master thesis 2005
document
Pragosa, J.E.M. (author)
There is about 18000 km of dikes in The Netherlands. Their use is to prevent the lowlands, where the inhabitants live, from flooding. Flooding is a typical high-consequence low-probability event. To study the failure probability of a dike, one of the numerical methods available, derived from the Level III probabilistic methods, is the so-called...
master thesis 2005
document
van Gaalen, J. (author)
Voor de geplande uitbreiding van de Rotterdamse haven, de Tweede Maasvlakte, wordt in totaal 1000 hectare haventerrein en tien kilometer kademuur gerealiseerd. Naar verwachting omvat de eerste realisatiefase de aanleg van twee kilometer kademuur die geschikt moet zijn voor het aan- en afmeren van Ultra Large Container Ships (ULCS) met een...
master thesis 2004
document
Bijl, C.A. (author)
Voor het realiseren van een relatief korte oeververbinding gaat de voorkeur in Nederland uit naar het toepassen van een afgezonken tunnel. Dit heeft te maken met de enorme ervaring die er in Nederland is opgedaan met dit type tunnel en de functionele geschiktheid ervan. De methode kent echter ook een aantal nadelen, zoals het grote ruimtebeslag...
master thesis 2004
document
Joore, I.A.M. (author)
master thesis 2004
document
Jongejan, R.B. (author)
De observatiemethode wordt gedefinieerd als een geegreerd bouw- en ontwerpproces waarbij de uiteindelijke bouwwijze of het uiteindelijke ontwerp wordt vastgesteld door gebruik te maken van meetgegevens tijdens de bouwfase (naar Van de Kamp en Van Baars, 2003). Hoewel de observatiemethode in de geotechniek al vaker is toegepast en volgens...
master thesis 2004
document
van Zwol, J.A. (author)
master thesis 2004
document
Hofstra, R. (author)
master thesis 2004
document
van Zwol, J.A. (author)
master thesis 2004
document
Bruens, J. (author)
Het spoorviaduct door Delft is een bron van ergernis voor omwonenden door de enorme geluidsoverlast en doordat het viaduct een visuele en fysieke barri is dwars door de stad. De gemeente Delft is daarom een politieke lobby gestart om het viaduct te vervangen door een spoortunnel. Daarbij zal de ruimte boven de tunnel opnieuw ingericht worden. In...
master thesis 2004
document
Lenting, F.V. (author)
master thesis 2003
document
Ory, T. (author)
master thesis 2003
document
De Bakker, J.B.M. (author)
master thesis 2003
document
Van Lammeren, S.A. (author)
master thesis 2003
document
Van der Meijden, V.P. (author)
master thesis 2003
document
Bakker, N. (author)
In de toekomst moet rekening gehouden worden met de stijgende zeespiegel. In dit afstudeeronderzoek is in het kader van deze verwachte zeespiegelstijging gekeken naar twee mogelijke oplossingsrichtingen als alternatief voor traditionele dijkverhoging. Het gaat hier om enerzijds het opnemen van het voorland in de waterkering om de...
master thesis 2003
Searched for: contributor%3A%22Van+Baars%2C+S.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 26)

Pages