Searched for: contributor%3A%22Van+Bendegom%2C+L.+%28mentor%29%22
(1 - 5 of 5)
document
Verheij, H.J. (author)
Onderzoek naar de kans op extreme hoogwaters op de Rijn, herkomst van deze hoogwaters en de aan te houden maatgevende afoer. Een keuze ten aanzien van de mogelijke herverdeling van topafvoeren over de Nederlandse Rijtakken (Verdeling tussen Waal en Pannerdens Kanaal en tussen de Rijn en de IJssel). De morfologische gevolgen van deze extreem hoge...
master thesis 1977
document
Oosterveld, D. (author)
In deel I is uiteengezet , hoe de simulatie verloopt van het passeren door schepen van een sluizencomplex en het doorlopen van een netwerk van kanalen. Het eerste gedeelte van dit deel handelt over de optimalisatie van het scheepvaartverkeer in het netwerk. Uit de simulatie blijkt, dat de schepen, die bij een generator van het te simuleren...
master thesis 1976
document
Van der Kolff, J. (author)
In het kader van afstuderen nam de schrijver van dit rapport een onderzoek op zich, dat antwoord zou moeten geven op de volgende vragen: 1. Kan een verband bestaan tussen de aanzandingen in de Beneden-Dinkel en de bouw van het Verdeelwerk (in 1964 gereedgekomen, zie paragraaf 2.2.); 2. Wat is de oorzaak van de aanzandingen in het...
master thesis 1976
document
Kerssens, P.J.M. (author)
Diffusie van materiaal in stromend water vindt plaats als gevolg van de turbulente beweging van het waxer. dit manifesteert zich in een streven naar het afvlakken van concentratieverschillen met als gevolg uitwisseling van vaste stof en een veranderend lokaal sedimenttransport door veranderende lokale concentraties. In het algemeen zal transport...
master thesis 1974
document
Nijdam, H. (author)
Bij bochtafsnijdingen in rivieren is het van belang, o.a. voor de scheepvaart, dat we de nieuwe bodemligging kunnen voorspellen zodat we niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Er zijn diverse methoden waarmee we de bodemligging kunnen voorspellen: Bodemligging uitrekenen met behulp van continuïteits- en bewegingsvergelijkingen;...
master thesis 1973
Searched for: contributor%3A%22Van+Bendegom%2C+L.+%28mentor%29%22
(1 - 5 of 5)