Searched for: contributor%3A%22Van+Buren%2C+R.%22
(1 - 1 of 1)
document
Klijn, F. (author), Baan, P. (author), De Bruijn, K. (author), Kwadijk, J. (author)
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) werkt aan een 2e Duurzaamheidsverkenning voor Nederland. In dat kader wordt onder meer nagegaan wat de klimaatverandering betekent – of zou moeten betekenen – voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: Nederland Later. Eén van de vragen daarbij is of, hoe, in welke mate en op welk moment de Nederlandse...
report 2007