Searched for: contributor%3A%22Van+Dijk%2C+J.J.+%28mentor%29%22
(1 - 7 of 7)
document
Koster, G. (author), Willemsen, M. (author)
In het vooronderzoek is voorbereidend werk gedaan voor het ontwerp van de Ro-Ro-haven. In het voor u liggende rapport staat beschreven hoe dit ontwerp verder is uitgewerkt. In het eerste hoofdstuk wordt een inventarisatie gemaakt welk type schip er voor dit specifieke Ro-Ro-vervoer ingezet moet worden. Na de te vervoeren lading in hoofdstuk 3 te...
master thesis 1985
document
De Boer, H. (author)
Indien schepen gebruik maken van een bepaalde vaargeul,zijn er diverse optimalisaties te maken.Het grootste onderscheid gaat hierbij tussen geulvariabelen,zoals breedte en diepte, en scheepsvariabelen,zoals scheepstype,snelheid en diepgang. ln het afstudeerwerk is bekeken welke optimalisaties gemaakt dienen te worden indien schip, lading en...
master thesis 1985
document
Doodeman, A.M. (author)
master thesis 1985
document
Bruns, J.W.F. (author)
Na dimensionering van een rubble mound-ringdijk en een caissonringdijk voor de 100-jaar-golf in Sector I worden de goede punten van deze twee gecombineerd tot een derde ontwerp, nl. een caisson op een grinddijk. Deze drie alternatieven worden met elkaar vergeleken. Na keuze van de meest geschikte constructie wordt het ontwerp verder uitgewerkt...
master thesis 1984
document
Holthuijsen, R.J. (author)
In de uitwerking van deze opdracht wordt een haven ontworpen waarbij alleen de technische aspecten worden bekeken. De planologische aspecten zoals behoeftebepaling en belangenafweging worden achterwege gelaten in verband met de afstudeerspecialisatie. Er is aangenomen dat de haven plaats moet bieden aan 2000 tot 2500 jachten en dat de haven...
master thesis 1983
document
Klatter, H.E. (author)
In januari 1981 is de golfbreker van de haven van Tripoli, in Libië, tijdens twee stormen zwaar beschadigd. De golfbreker, die slechts enkele jaren oud is, maakt deel uit van een uitbreiding van de haven. Tijdens de stormen is de golfkeermuur, op de kruin van de golfbreker, over ongeveer 400 m weggeslagen. Als gevolg daarvan zijn, door de...
master thesis 1982
document
Xie, S.L. (author)
Intending to determine the shapes and sizes of the scouring profiles in front of vertical breakwaters, model tests have been conducted in two flumes with four different grain sizes in the Laboratory of Fluid Mechanics, Faculty of Civil Engineering, Delft University of Technology. Most of the test runs were done with regular waves, and a few with...
master thesis 1981
Searched for: contributor%3A%22Van+Dijk%2C+J.J.+%28mentor%29%22
(1 - 7 of 7)