Searched for: contributor:"Van Dorst, M.J. (mentor)"
(1 - 2 of 2)
document
Sterk, B.R. (author)
Een onderzoek naar een nieuwe architectonische oplossing voor een combinatie tussen zorg en welzijn waarbij ontmoeting centraal staat.
master thesis 2016
document
Fitskie, A.H. (author)
Een onderzoek naar een woonvorm waarin de bewoners een multigenerationeel sociaal netwerk vormen en elkaar informele zorg en ondersteuning verlenen als alternatief op intramurale zorg
master thesis 2016