Searched for: contributor%3A%22Van+Duivendijk%2C+J.+%28mentor%29%22
(1 - 17 of 17)
document
Mooyaart, L.F. (author)
In the Netherlands 6,8% of the total electricity production came from renewable energy sources. Electricity was 17 % of the total energy consumption in that year. In total 1,2% of the energy consumption was therefore renewable. The objective of the cabinet to get 20% of the energy from renewable energy sources will therefore be a major challenge...
master thesis 2009
document
Quak, R.W. (author)
Blue energy is a technique that converts the difference of molar free energy between fresh river water, and salt sea water into electricity. Theoretically, 1,5MW can be won when mixing flows of 1m3/s of river water with sea water. Taking into account all losses that occur in the system, makes that the net power is approximately 1,0MW/m3/s. For a...
master thesis 2009
document
Slangen, P. (author)
The Evanger hydro power scheme is located in Western Norway, close to Bergen. The main plant is the Evanger power plant, with a head of 770m. The small Askjelldalsvatn is the intake reservoir for this power plant. The higher located Holskardvatn is connected to Askjelldalsvatn via a tunnel system. It is used as a seasonal storage reservoir to...
master thesis 2008
document
Swane, H.A.J. (author)
This study investigates the possibility to build and operate a Tidal Power Plant (TPP) in Saemangeum in South Korea. The objective of the study is to investigate if a TPP would be technically possible and economically feasible for Saemangeum. This has resulted in a design for a Tidal Power Plant. All decisions were made taking into account...
master thesis 2007
document
Van Lammeren, S.A. (author)
master thesis 2003
document
Friedrich, V. (author)
The stabilisation of the Plavinas dam, Latvia was the subject of this final thesis. The objective was to investigate the weaknesses of the Plavinas dam and to present possible stabilising treatments. This includes a rough estimate on costs and construction methods. Plavinas hydroelectric power station is the most important dam in Latvia,...
master thesis 2002
document
Ravenstijn, P. (author)
Het United States Army Corps of Engineers (USACE) heeft in 1998 een openbare aanbesteding gehouden voor de sloop van de huidige en de bouw van de nieuwe stuw 2 in de Monongahela River (Pennsylvania, Verenigde Staten) op basis van een door henzelf vervaardigd ontwerp. De nieuwe stuw 2 bestaat in het ontwerp van het USACE uit een vaste drempel aan...
master thesis 2001
document
Rikkers, M. (author)
In dit afstudeerwerk is een globaal ontwerp opgesteld voor een PAC met laag reservoirpeil (zie de bijlagen 2, 11 en 12, uitvoering in bijlagen 20 en 22), Deze variant van pompaccumulatie biedt een oplossing voor twee belangrijke problemen van 'normale' PAC's: bij bezwijken van de dijk is er geen direct gevaar voor de omgeving en problemen met...
master thesis 1997
document
Vervoorn, H. (author)
Since the awareness that the conventional energy sources will run short, the use of various renewable energy sources has been investigated, these are solar, wind, ocean and geothennal energy. Quite some countries are interested in wave energy conversion. In several countries some full-scale wave energy converting pilot plants have been tested....
master thesis 1997
document
Bommelijn, R.M.W. (author)
Doel van dit projekt is het aanwijzen van een lokatie voor het bouwen van een stuwcomplex, waama er een ontwerp voor de stuw wordt gemaakt en er wordt gekeken naar een manier om de bouw van het stuwcomplex uit te voeren. Tevens wordt aandacht besteed aan het opwekken van energie door middel van een energiecentrale. In het afstudeerrapport van W...
master thesis 1996
document
Visser, C.W. (author)
In dit rapport is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het opwekken van energie met waterkracht in de omgeving van het Julianakanaal en de Grensmaas (Zuid-Limburg). Het Julianakanaal is een scheepvaartkanaal dat water onttrekt aan de Maas benedenstrooms van Maastricht. Het huidige debiet door het Julianakanaal, ter grootte van 15 m3/s,...
master thesis 1995
document
Lamers, W.J.M. (author)
In Bangladesh moet de voedselproduktie worden vergroot. Met een bevolkingsdichtheid van rond de 760 inwoners per vierkante kilometer is Bangladesh een dichtbevolkt land. De bevolking is in de afgelopen decennia fors gegroeid en deze groei duurt voort. De voedselproduktie heeft de bevolkingsgroei niet bij kunnen houden. Om Bangladesh...
master thesis 1994
document
Flikweert, J.J. (author)
The subject is to find out how the surplus water of an irrigation project can be used for the production of hydropower. The irrigation project is the Muhuri irrigation project, lower reaches of the Feni river, near Sandwip island, Bangladesh. The objectives of the Muhuri project is to provide water in the dry season.
master thesis 1994
document
Stroeve, F.M. (author)
The subject of this study is the Feni River Closure Dam in Bangladesh, which was designed in 1983 and subsequently built in 1985. In this final report the influence is analyzed of advanced design methods, which have become available since 1983, on the geometric dam profile and sea side slope protection. For this purpose the Feni dam was...
master thesis 1993
document
Guinée, M.F. (author)
In 1990, in Bangladesh, the "Meghna roads and highway bridge"was finisthed. This bridge is the first one in a series of two Bridges replacing the ferries over the Upper Meghna River. During construction, and also after the finalization of the Bridge, it was revealed that the designers of this Bridge underestimated the power of the Upper Meghna...
master thesis 1993
document
Jansen, P.L.M. (author), Vreeburg, I.C. (author)
The Gulf of Khambat in India is an estuary with an extremely large tidal range which in average circumstances varies between approximately 4.5 m for a neap-tide and 8.5 m. f or an average spring-tide. This large tidal difference goes hand in hand with a tidal flow in the range of 6 to 11 * 109 m3 per tidal cycle. Due to these features the Gulf...
master thesis 1992
document
Hamers, E.P.M. (author)
In de rivier de Niger in Nigeria zal ter hoogte van Onitsha een dam worden gebouwd. Deze dam met een lengte van ongeveer 3200 m moet een reservoir creeren door opstuwing van het water van de Niger. De door de gehele dam veroorzaakte waterstandsverhoging beoogt in de eerste plaats opwekking van energie middels een waterkrachtcentrale. Doordat het...
master thesis 1989
Searched for: contributor%3A%22Van+Duivendijk%2C+J.+%28mentor%29%22
(1 - 17 of 17)