Searched for: contributor%3A%22Van+Eck%2C+P.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 115)

Pages

document
Simon, B. (author)
Building a new island? For recreational and living purposes? At first glance this seems like an impossible task due to the economical crises and the political sensitivity of the chosen location. But in fact it is this unique location and the possibility that government and private parties join forces in economical hard times that gives the...
bachelor thesis 2009
document
Detrie, J. (author)
master thesis 2008
document
Mul, P. (author)
master thesis 2004
document
Op het Veld, J.H.G.P.L. (author)
Containers beschikken over een relatief grote mobiliteit. De uihvisselbaarheid van containerhavens en daarmee hun concurrentie is mede hierdoor, vergroot. Tegelijkertijd vraagt de chronische groei van de containermarkt om aanzienlijke investeringen om containeroverslagfaciliteiten tred te laten houden met de vraag. Echter, met name in de...
master thesis 2003
document
De Groot, I.R.E. (author)
master thesis 2003
document
Van der Wal, E. (author)
Een analyse van het keuzegedrag voor woonplekkeuze en werkplekkeuze met behulp van een discreet keuzemodel.
master thesis 2003
document
Langelaar, B. (author)
master thesis 2003
document
Koster, R.R.C. (author)
Doordat vraaghuurprijzen door het ruime aanbod aan kantoren niet meer vanzelfsprekend gerealiseerd zullen worden, is het wenselijk om een beeld te verkrijgen van de concurrentiepositie van kantoorlocaties in een regio. De concurrentiepositie van een locatie wordt bepaald door de vraag naar en het aanbod van kantoren. Door locatiekeuze van...
master thesis 2003
document
Willems, E. (author)
In de Leidse agglomeratie en in het gebied ten westen daarvan treedt een aantal uiteenlopende verkeersproblemen op. In algemene zin gaat het vooral om intensief autoverkeer dat op verschillende wegvakken congestie veroorzaakt en de leefbaarheid in de steden en dorpen aantast. De congestie belemmert ook de economische ontwikkeling. Meer in het...
master thesis 2002
document
Van der Laag, T. (author)
master thesis 2002
document
Van der Windt, A.N.B. (author)
master thesis 2002
document
Hoft, H.B. (author)
master thesis 2002
document
Van Steensel, J.B. (author)
master thesis 2002
document
Frankenmolen, E. (author)
Pagina's 64-65 ontbreken. Nederlandse bewoners willen in toenemende mate rust en ruimte binnen hun eigen leefomgeving brengen. Dit resulteert in een enorme druk op de landelijke gebieden die dicht bij de woonconcentraties liggen. Het ruimtelijk beleid behoedt deze gebieden voor de sterke druk vanuit de markt, maar erkent aan de andere kant de...
master thesis 2002
document
Schram, J.M. (author)
master thesis 2002
document
Van der Galiën, P. (author)
master thesis 2002
document
Hennekam, J.J.C. (author)
master thesis 2002
document
Tourabi, K. (author)
In this transportation study attention is paid to the most normative issues that influence the traffic circulation in a fast growing Metropolitan. Impacts of new infrastructure are being analyzed with the help of existing mathematical models in order to describe a new or adapted policy with regard to urban and transportation planning. This is...
master thesis 2002
document
Hennekam, J.J.C. (author)
De samenleving waarin wij leven kan worden beschouwd als een complex sociaal-economisch systeem, waarvan infrastructuur deel uitmaakt. De sociaal-economische ontwikkeling –welke wordt beïnvloed door tal van relaties tussen inwoners, woningen, bedrijven en infrastructuur bepaalt in grote mate de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Aangezien...
master thesis 2002
document
Borsboom, S. (author)
master thesis 2002
Searched for: contributor%3A%22Van+Eck%2C+P.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 115)

Pages