Searched for: contributor%3A%22Van+Iperen%2C+Hans+%28interviewee%29%22
(1 - 1 of 1)
document
Ir. H. (Hans) van Iperen (1939) begon in 1967 als promovendus in de wiskunde, maar maakte dat onderzoek niet af. In 1973 en 1974 was hij gekozen lid van het College van Bestuur. Met als hoofdtaak onderwijs leidde hij tot 1986 het vanuit de vakgroep Algemene Wiskunde voor de hele TUD gegeven propedeutisch onderwijs. In 1986 werd hij secretaris...
report 2016