Searched for: contributor%3A%22Van+den+Burg%2C+L.J.P.+%28mentor%29%22
(1 - 2 of 2)
document
Oskam, P.Y. (author)
The project concerns a minimal spatial design that re-invents the watersystem in South-Holland by connecting waterways with roads through social use. The water system of Holland functions not only as a very imporant structure to keep our feet dry, as well as a vital transport organ and recreational layer. Because of the developments in the past...
master thesis 2016
document
Lakenman, P.L. (author)
Stedelijke en regionale opgaven, lokaal ruimtelijke opgaven, volkshuisvestingsopgaven en infrastructurele opgaven (bijvoorbeeld: waterbergingsopgaven en hoogwaardig openbaar vervoer opgaven) zijn allen gecompliceerde en belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Stedenbouwkundig ontwerpen en ruimtelijke planning worden meer en meer integrale...
master thesis 2013