Searched for: contributor%3A%22Van+der+Hoeven%2C+W.+%28mentor%29%22
(1 - 3 of 3)
document
Li, Jun (author)
Optimizing traffic control for a multiple-junction road network is a difficult but important task in traffic system design. A properly designed control strategy with various control measures is effective in handling traffic flows in diverse traffic conditions. Regarding the limits and low performance of existing control system, this paper...
master thesis 2009
document
Hilderink, I. (author)
Spitsverbreding is een term die veel Nederlanders kennen. In de praktijk betekent het dat er over een steeds langere tijdsduur congestievorming plaatsvindt op het wegennet. Waar men tien jaar geleden nog om 7:00 uur kon vertrekken om ongehinderd het werk te bereiken, dient men nu al om 6:30 uur te vertrekken om dezelfde verkeerssituatie te...
master thesis 2003
document
Oostebrink, E.W. (author)
In Arnhem is het aandeel van de fiets in de modal split, de verdeling van de door de bevolking gemaakte verplaatsingen over de verschillende vervoerwijzen, relatief erg laag. Een voor de hand liggende oorzaak zijn de grote bij fietsgebruik te overwinnen hoogteverschillen, het relief Hoogteverschillen zijn zeer nadelig voor fietsers. Een fietser...
master thesis 1999