Searched for: contributor:"Van der Kolff, J. (mentor)"
(1 - 4 of 4)
document
Paesschen, J.C.L. (author)
Het in stand houden van een veilige zeewering is voor een laaggelegen land als Nederland van levensbelang. Medegebruik van de zeewering voor andere doeleinden verdient een zeer kritische beschouwing inzake de invloed hiervan op het beheer en de veiligheid van de zeewering. Door Grabowski & Poort is het plan ontwikkeld om de kruising van de...
master thesis 1995
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
De afsluiting van de Zuiderzee had als voornaamste doel het creeren van. een zoetwatermeer, waarin gemakkelijk nieuwe landbouwgronden te verkrijgen waren. De afsluiting had tevens een gunstig effect op de veiligheid tegen overstromingsgevaar van de omliggende gebieden. Deze werden nu niet meer bedreigd door hoog opgestuwd zeewater (vooral bij...
master thesis 1978
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
Ontwerp van een balgstuw bij Ramspol.
master thesis 1978
document
Verheij, H.J. (author)
Onderzoek naar de kans op extreme hoogwaters op de Rijn, herkomst van deze hoogwaters en de aan te houden maatgevende afoer. Een keuze ten aanzien van de mogelijke herverdeling van topafvoeren over de Nederlandse Rijtakken (Verdeling tussen Waal en Pannerdens Kanaal en tussen de Rijn en de IJssel). De morfologische gevolgen van deze extreem hoge...
master thesis 1977
Searched for: contributor:"Van der Kolff, J. (mentor)"
(1 - 4 of 4)