Searched for: contributor%3A%22Van+der+Linden%2C+A.C.+%28mentor%29%22
(1 - 11 of 11)
document
Hoogendijk, S. (author)
Dit afstudeerrapport is gemaakt ten behoeve van het afstuderen. Het rapport vangt aan met de opzet van het afstuderen en verloopt volgens het stramien van het houden van een literatuuronderzoek, het onderzoeken van casestudies, het bepalen van de conclusies en het geven van aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Onderdeel van het onderzoek was...
master thesis 2012
document
Van Agtmaal, B.C.M. (author)
As a building ages the building performance demands may change. The CEG building is a representative case of building that has to face modern demands. Indoor comfort is a subject which does not only depend on physical parameters, but also on the occupants perception of comfort. To capture this duality this research has performed a user research....
master thesis 2012
document
Zegers, P.C.M. (author)
Heden ten dage zijn er onoverzichtelijk veel verschillende klimaatinstallaties. Deze installaties geven vaak problemen in verschillende fasen van het bouwproces, zo ook in de ontwerpfase. In dit werk is een selectie van meest voorkomende installaties in de woningbouw integraal onderzocht in haar omgeving om de thermische en energetische...
master thesis 2011
document
Peters, B.A. (author)
Het onderzoek betreft een verdieping in de mogelijkheden van groene gevels waarbij ingegaan wordt op de bouwfysische en bouwtechnische aspecten van het groen. Hiervoor worden vergelijkingen, berekeningen en metingen gedaan, waardoor een beter beeld kan worden gegeven van de eigenschappen en de toepasbaarheid van het groen aan een gevel.
master thesis 2011
document
Faas, D. (author)
De kwaliteit van het thermisch binnenklimaat wordt door de gebruikers van gebouwen als een bijzonder belangrijk criterium voor de beoordeling van de algehele kwaliteit van een gebouw ervaren. Wanneer een gebouw is ontworpen en de kwaliteit van het thermische binnenklimaat door middel van simulatieberekeningen is beoordeeld, wordt het gebouw...
master thesis 2009
document
Hietland, A.M.J. (author)
Onderzoek naar de bouwakoestische aspecten van IFD-constructies: - Binnenwanden - Vloerconstructies - Gevelconstructies
master thesis 2009
document
Blom, A. (author)
In de gebouwde omgeving wordt veel energie gebruikt voor verwarming. Deze energie wordt nu nog vooral geleverd door hoogwaardige (fossiele) energiebronnen. Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt kooldioxide(CO2) vrij, daarnaast zijn deze bronnen niet hernieuwbaar. Het streven is om de energievoorziening duurzaam te maken. Dit kan bereikt...
master thesis 2009
document
Van der Kooij, R. (author)
The TriAngle Tower is an office building, which is architecturally designed by Sramota en Naaien Architecten BV & SV interieurgroep BV and planned to be built at the Plaspoelpolder in Rijswijk. The TriAngle Tower has a total area of 40.000 square meters and a maximum height of 144 meters. Therefore it will become the highest building of the...
master thesis 2008
document
Tuzcu, T.M. (author)
The primary energy use for house heating has increased strongly in the second half of the previous century. The environmental and economical impact of this high energy consumption has augmented the use of affordable insulation materials which have moderate environmental impact. Sheep wool is one of these natural products which are becoming more...
master thesis 2007
document
Van Beek, M. (author)
In Nederland kan sinds maart 2004 gebruik worden gemaakt van een nieuwe richtlijn voor het thermische binnenklimaat, gepresenteerd in de ISSO publicatie 74, “Thermische behaaglijkheid. Eisen voor de binnentemperatuur in gebouwen”, waarin op grond van omvangrijk internationaal veldonderzoek grenzen voor de binnentemperatuur, de ‘Adaptieve...
master thesis 2006
document
Laaraj, A. (author)
In vergelijking met de woningbouw is het aandeel van kantoorgebouwen in de milieubelasting erg groot. Er zijn wel mogelijkheden om milieuwinst te behalen. Dit vergt echter meer inspanning van alle actoren die betrokken worden bij de ontwikkeling van kantoorgebouwen en in het bijzonder van ontwerpers. Het effect van kantoorgebouwvormen op de...
master thesis 2004
Searched for: contributor%3A%22Van+der+Linden%2C+A.C.+%28mentor%29%22
(1 - 11 of 11)