Searched for: contributor:"Van der Meer, J."
(1 - 3 of 3)
document
de Jong, R.J. (author)
This report is the result of the Master thesis of the author, at Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering. The study was performed at DELFT HYDRAULICS, in cooperation with Boskalis Westminster Dredging BV. Despite the many studies and experiments that have already been performed on the subject of low-crested breakwaters, one...
master thesis 1996
document
Grote, W. (author)
Stability of rock on horizontal bottoms and steep slopes subjected to wave attack has been a subject of investigation in the past. But the stability of rock on gentle slopes has not been investigated systematically. The objective of this research is to investigate the relations between the different variables involved. A possible application is...
master thesis 1994
document
Kohsiek, L.H.M. (author), Mulder, J.P.M. (author)
Het ondiepe zeegebied voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden - de Voordelta - wordt, in tegenstelling tot het zeegebied voor de Hollandse kust, gekenmerkt door een grillig stelsel van geulen en banken. De Voordelta is de laatste decennia sterk aan het veranderen. Belangrijkste oorzaak vormt de uitvoering van het Deltaplan: de afsluiting van...
report 1989