Searched for: contributor%3A%22Van+der+Meer%2C+J.W.%22
(21 - 28 of 28)

Pages

document
Daemen, I.F.R. (author)
This report contains an analysis of data on wave transmission. It is restricted to wave transmission at low-crested permeable breakwaters. All data used are from tests with irregular waves. These data were earlier gatherd in Delft Hydraulics' report: "Data on wave transmission due to overtopping by J.W. van der Meer ((1990). Aim of the research:...
master thesis 1991
document
De Graaf, M.A. (author)
Een numerieke beschrijving van de waterbeweging op een talud, met daaraan gekoppeld een stabiliteitsberekening voor stortsteen, is ontwikkeld door Kobayashi (1987). De waterbeweging wordt beschreven met de i-dimensionale langegolf vergelijking. De golfkrachten langs het talud worden beschreven met de vergelijkingen van Morison. Resultaten met...
master thesis 1988
document
Van Dijk, R.P. (author)
In dit verslag worden neerloopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen uit onderzoeken naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. De analyse van deze proeven heeft geleid tot de relatie voor de relatieve neerloop die door 2% van de neerlopen wordt overschreden. Deze empirische relatie wordt...
report 1988
document
Van Dijk, R.P. (author)
In dit verslag worden neerloopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen uit onderzoeken naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. De analyse van deze proeven heeft geleid tot de relatie voor de relatieve neerloop die door 2% van de neerlopen wordt overschreden. Deze empirische relatie wordt...
master thesis 1988
document
Boer, C. (author), Schroten, F. (author)
Wat betreft de jachthaven van Breskens hoeven we ons over het voorzieningen-niveau geen zorgen te maken. Het gaat in dit rapport niet om een ontwerp van een geheel nieuwe haven, maar om een reeds bestaande, goed funktionerende haven, die plannen tot uitbreiding heeft. De aanleiding en motivatie van deze plannen worden beschreven in hoofdstuk 1,...
master thesis 1988
document
Stam, C.J. (author)
In de literatuur is een aantal parameters geformuleerd waarmee getracht wordt een relatie te leggen tussen de vorm van het variantiedichtheidsspektrum van de oppervlakteuitwijking en de gegroeptheid van golfhoogten. Een vrij nieuwe parameter die hiervoor gebruikt wordt is een spektrale vormparameter K. Deze parameter is gedefinieerd op basis van...
master thesis 1988
document
Hesen, J.C.G. (author)
master thesis 1987
document
Den Boer, K. (author), Bezuijen, A. (author)
In Nederland zijn veel laaggelegen gebieden beschermd tegen overstroming d.m.v. dijken. De opdracht van de Deltacommissie betreffende de veiligheid luidt dijken te bouwen die nog volledige zekerheid bieden bij een waterstand en golfaanval, die ver uitgaan buiten het ervaringsgebied. Voor het ontwerpen van dijken die bestand zijn tegen deze...
report 1984
Searched for: contributor%3A%22Van+der+Meer%2C+J.W.%22
(21 - 28 of 28)

Pages