Searched for: contributor%3A%22Van+der+Meer%2C+M.T.%22
(1 - 10 of 10)
document
Hendrikse, Mila (author)
In May 2019, the Dutch Council of State rejected the national approach for reducing nitrogen emissions in Dutch nature. Farmers were targeted by the policy change: all licenses for agricultural expansion were revoked, affecting the financial livelihoods of farmers. Farmers did not take this well and, using social media platforms, started...
master thesis 2021
document
Santosa, A.R.M. (author)
The Netherlands which means “lowlands”, constitutes an area of approximately 41,528 km2. Almost half of those areas are below the sea level. Today, more than 2,400 kilometres of dikes shields the sunken-flat land. Regular safety assessment of the dikes are constantly conducted, and the evaluation determines whether planning or dike...
master thesis 2017
document
Van Zwieteren, T.J.A. (author)
Development of a systematic approach to include the spatial information of point measurements.
master thesis 2013
document
Spaargaren, T.N. (author)
Introduction The popularity of monitoring dikes with sensor techniques is rising. It is claimed that sensor techniques lead to significant cost savings and can predict an upcoming dike collapse. But a technical foundation to use the sensor monitoring information in flood safety assessment is lacking. This research investigates the contribution...
master thesis 2012
document
Vrijling, J.K. (author)
Naar aanleiding van de resultaten van het eerste deel van het project Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK1) zijn er voor het mechanisme opbarsten en piping in het project VNK 2 diverse tekortkomingen verwijderd in de modellering van dit mechanisme. De eerste resultaten van de systeemtoets dijkringen VNK 2 schetsen een vergelijkbaar beeld met...
report 2010
document
Spoorenberg, C.C.M. (author)
De in voorliggende rapportage beschreven studie is onderdeel van het onderzoek “SBW Faalmechanismen Technisch Rapport Grondonderzoek en Geotechnisch Schematiseren bij Dijken” (TRGS). Doel van dit technisch rapport is het verschaffen van richtlijnen en handreikingen voor grondonderzoek en het hieruit afleiden van schematiseringen van (onder)grond...
report 2009
document
Ammerlaan, P.R.M. (author)
After Katrina flooded New Orleans, California was identified as the next area where such a major disaster could happen. Situated between the Sierra Nevada and coastal mountain ranges Californias Central Valley is characterized by its flatness and dominated by agriculture as well as large cities as Sacramento. The Sacramento River and San Joaquin...
master thesis 2007
document
Van der Meer, J.W. (author), Steendam, G.J. (author)
Noorse steenbekledingen bestaan al heel lang, vanaf begin 1800. De ervaring met de huidige Noorse steen is erg goed. In de laatste 50 jaar is er nauwelijks tot geen schade ontstaan. Aanvullend op een voorgestelde aangescherpte toetsmethodiek voor Noorse steen, is het zinnig na te gaan wat bewezen sterkte voor Noorse steen zou kunnen betekenen....
report 2006
document
Feitsma, I.J. (author)
master thesis 2002
document
Agema, J.F. (author)
Bundeling van de lezingen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van prof. Agema, naast de lezingen staan er twee interviews met prof. Agema in deze publicatie. De bijdragen van de overige sprekers zijn: Rijkswaterstaat: de (te) grote opdrachtgever in de GWW (Struik), De fundamenten onder het ontwerp (vd Meer), Buitenland en waterbouw (Zanetti),...
book 1999
Searched for: contributor%3A%22Van+der+Meer%2C+M.T.%22
(1 - 10 of 10)