Searched for: contributor%3A%22Van+der+Meer%2C+M.T.%22
(1 - 4 of 4)
document
Vrijling, J.K. (author)
Naar aanleiding van de resultaten van het eerste deel van het project Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK1) zijn er voor het mechanisme opbarsten en piping in het project VNK 2 diverse tekortkomingen verwijderd in de modellering van dit mechanisme. De eerste resultaten van de systeemtoets dijkringen VNK 2 schetsen een vergelijkbaar beeld met...
report 2010
document
Spoorenberg, C.C.M. (author)
De in voorliggende rapportage beschreven studie is onderdeel van het onderzoek “SBW Faalmechanismen Technisch Rapport Grondonderzoek en Geotechnisch Schematiseren bij Dijken” (TRGS). Doel van dit technisch rapport is het verschaffen van richtlijnen en handreikingen voor grondonderzoek en het hieruit afleiden van schematiseringen van (onder)grond...
report 2009
document
Van der Meer, J.W. (author), Steendam, G.J. (author)
Noorse steenbekledingen bestaan al heel lang, vanaf begin 1800. De ervaring met de huidige Noorse steen is erg goed. In de laatste 50 jaar is er nauwelijks tot geen schade ontstaan. Aanvullend op een voorgestelde aangescherpte toetsmethodiek voor Noorse steen, is het zinnig na te gaan wat bewezen sterkte voor Noorse steen zou kunnen betekenen....
report 2006
document
Agema, J.F. (author)
Bundeling van de lezingen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van prof. Agema, naast de lezingen staan er twee interviews met prof. Agema in deze publicatie. De bijdragen van de overige sprekers zijn: Rijkswaterstaat: de (te) grote opdrachtgever in de GWW (Struik), De fundamenten onder het ontwerp (vd Meer), Buitenland en waterbouw (Zanetti),...
book 1999
Searched for: contributor%3A%22Van+der+Meer%2C+M.T.%22
(1 - 4 of 4)