Searched for: contributor%3A%22Van+der+Meulen%2C+T.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 20)
document
Nguyen, N.Q. (author)
Begin 1997 keurde het parlement de Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid goed, waarin een 7 km-Iange boortunnel onder het Groene Hart is opgenomen. Het Atelier HSL-Zuid, dat werd opgericht om te kijken waar meer innovatie mogelijk was in het PKB, stelde in "Overstappen" voor om de tunnel te bouwen volgens de afzinkmethode in plaats van de...
master thesis 1999
document
Wittteman, E. (author)
Although a lot is known nowadays about the run-up on smooth and impermeable slopes as well as the run-up on slopes covered with a rock armour layer, the physical properties of the armour layer of a rubble mound breakwater are not incorporated in the relations describing the run-up on a breakwater’s slope. The roughness of a slope and its...
master thesis 1999
document
Zuurveld, J. (author)
Experimental research on the stability of bed material behind a backward facing step. Measured is the stability as a function of the local velocity and the local turbulence (turbulence intensity) due to the eddy formation.
master thesis 1998
document
Schepers, M.R. (author)
In een gebied als Nederland met een relatiefflauw oplopende kust, heeft de conventionele stortstenen golfbreker in het verleden de voorkeur gekregen boven andere typen golfbrekers. Binnen de brekerzone wordt de golfhoogte begrensd door de waterdiepte, wat de keuze ten aanzien van de conventioneIe stortstenen golfbreker bevestigt aangezien de...
master thesis 1998
document
De Boer, G.M. (author)
Experimental research on the stability of bed protection and transport of stones on such a bottom protection. Investigated were the effects of duration and magnitude of the load, the shape, and placing density of the stones.
master thesis 1998
document
Schulting, W.H. (author)
Waterinjectie baggeren (WIB) is een baggermethode die slechts vijftien jaar geleden is bedacht en ontwikkeld. Door middel van een patent is HAM nu nog steeds het enige baggerbedrijf dat deze winstgevende methode mag toepassen. Grote voordelen van de methode zijn de natuurlijke methode van transport door middel van zogeheten dichheidsstroming en...
master thesis 1998
document
Sinke, J.J. (author)
Een teenconstructie van een golfbreker is het deel van een golfbreker dat zich aan de onderzijde van het golfbrekertalud bevindt. Een teenconstructie geeft steun aan het voortalud van de golfbreker en voorkomt, samen met andere golfbrekeronderdelen, het wegspoelen van constructiemateriaal en ondergrond vanonder een golfbreker. Bij het...
master thesis 1998
document
Schuurman, K.A.D. (author)
Een eenvoudige en relatief goedkope baggertechniek voor het verwijderen van met name sliblagen (slappe menggronden van klei/zand en slib) is het waterinjectiebaggeren. Door middel van lage drukjets (0.1 MPa) wordt water met hoge snelheid (15 m/s) in de bodem gespoten waardoor de grond loskomt en opwoelt om vervolgens als een dichtheidsstroom weg...
master thesis 1997
document
Schols, N.N.E. (author)
In deze studie zijn voor een fictieve golfbreker lay-out in relatief ondiep water de totale projectkosten tijdens de geplande levensduur van een conventionele stortstenen golfbreker, een caissongolfbreker en een samengestelde golfbreker vergeleken. De totale golfbrekerlengte van deze lay-out is circa 4000 m en strekt zich uit tot in een...
master thesis 1997
document
Vervoorn, H. (author)
Since the awareness that the conventional energy sources will run short, the use of various renewable energy sources has been investigated, these are solar, wind, ocean and geothennal energy. Quite some countries are interested in wave energy conversion. In several countries some full-scale wave energy converting pilot plants have been tested....
master thesis 1997
document
Verweij, J.F. (author)
In 1984 en 1985 hebben proeven aangetoond dat het mogelijk is om dichtheidsstromen op te wekken van water met een hoog sedimentgehalte. Het onder lage druk (ca. 1 bar) injecteren van water in de bodem, het zogenaamde 'jetten' verdunt de bodem tot een water-sedimentmengsel. Door het verschil in dichtheid tussen het water-sedimentmengsel en het...
master thesis 1997
document
Van Ditzhuyzen, M. (author)
Dit Hoofdrapport betreft een afstudeeronderzoek naar de effectiviteit van vooroeversuppleties. Bij vooroeversuppleties kan men denken aan een onderwaterberm op enige afstand van en evenwijdig aan de kustlijn. Het gestelde einddoel van dit onderzoek is een afweging van de kosten en baten van een aantal mogelijke uitvoeringsvarianten voor de...
master thesis 1996
document
Docters van leeuwen, L. (author)
This Master Thesis contains a study on the stability of the toe structure of rubble-mound breakwaters based on small scale model tests performed in the large wave flume of the Laboratory of Fluid Mechanics of the Faculty of Civil Engineering of Delft University of Technology. In this report the study of Gerding (1993) on the stability of toe...
master thesis 1996
document
Eikema, B.J.O. (author)
In dit rapport is een onderzoek uitgevoerd naar de morfologische ontwikkeling van het gebied rond de Slufter. De Slufter is een depot voor de berging van verontreinigde baggerspecie uit het benedenrivierengebied en is gesitueerd voor de kust van de Maasvlakte. In de Projectnota/MER (1985) van het Slufterproject zijn voorspellingen gedaan over de...
master thesis 1996
document
Jansen, M. (author)
In 1966 some communities in the western part of Noord-Brabant decided to build a harbour and industrial area (IHM) near Moerdijk. This area can be reached by ocean-going vessels. These vessels have a maximum draught of 8,40 meters. Since the closure of the Haringvliet and the Volkerak in 1970, there is deposition of silt and sand in the whole...
master thesis 1996
document
Regout, W.D. (author)
Voor allerlei activiteiten op en bij zee is het gewenst om pijpleidingen of kabels onder water te leggen. Teneinde op de bodem te grote overspanningen (free span) te voorkomen is het gelijkmatig ondersteunen en het van boven afdekken van de leiding een veel voorkomende eis. De gelijkmatige ondersteuning kan worden bereikt door de leiding op een...
master thesis 1996
document
Bijvoet, R.F. (author)
During the last years, experimental research in the Large Oscillating Water Tunnel (L. O. W. T.) and the Vinje basin (both of Delft Hydraulics) is aimed at the understanding and mathematical description of the process of near-bed sediment transport induced by non-breaking waves. The understanding of the near-bed sediment dynamics is important...
master thesis 1996
document
Stuurman, R. (author)
De Nederlandse kust is verre van uniform. Zo is een opvallend verschijnsel langs de kust het ontbreken van brandingsruggen voor de Delflandse kust, ter hoogte en ten zuiden van Scheveningen. Deze brandingsruggen worden normaliter gevormd onder brekende golven ter plaatse van de brekerlijn. Dit komt mede omdat onder de bijna brekende en net...
master thesis 1996
document
Bosma, E. (author)
In Bangladesh a bridge is under construction over the Jamuna River, one of world's largest braiding rivers. The Dhaleswari river system is fed by the Jamuna through smaller rivers, called spill channels, because they only carry discharge during the monsoon. One of the functions of the northern Dhaleswari offtake is the supply of water to the...
master thesis 1996
document
Claessen, E.W.M. (author), Groenewoud, M.D. (author)
This study is part of a Human Capital and Mobility Project called 'Dynamics of Beaches'. This project is a co-operation of six European universities which work together in solving some unknown aspects of a submerged breakwater by means of model experiments. Several agreements about the experiments were made between the partners. These agreements...
master thesis 1995
Searched for: contributor%3A%22Van+der+Meulen%2C+T.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 20)