Searched for: contributor%3A%22Van+der+Spek%2C+A.J.F.%22
(1 - 3 of 3)
document
Voogt, J. (author)
Deze bundel bevat 3 rapporten. 1. Holocene ontwikkeling van de Nederlandse kust Tengevolge van het afsmelten van de ijskappen gevormd gedurende de laatste ijstijd steeg de zeespiegel vanaf ongeveer 18000 jaar BP over een verticale afstand van circa 120 meter. Rond 9000 BP lag de kustlijn nog ten noorden van de Doggersbank, maar duizend jaar...
report 1995
document
Kohsiek, L.H.M. (author), Mulder, J.P.M. (author)
Het ondiepe zeegebied voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden - de Voordelta - wordt, in tegenstelling tot het zeegebied voor de Hollandse kust, gekenmerkt door een grillig stelsel van geulen en banken. De Voordelta is de laatste decennia sterk aan het veranderen. Belangrijkste oorzaak vormt de uitvoering van het Deltaplan: de afsluiting van...
report 1989
document
Van Veen, J. (author)
The present paper, “Eb- en vloedschaarsystemen in de Nederlandse getijwateren” (Ebb- and floodchannel systems in the Dutch tidal waters), which was published in 1950, should be considered as Van Veen’s most important publication since his thesis. It summarizes the results of 20 years of intensive study of estuarine and tidal-basin morphodynamics...
report 1949