Searched for: contributor:"Van der Toorn, A. (mentor)"
(1 - 1 of 1)
document
Wijdenes, T. (author)
Door de klimaatveranderingen voorziet de Deltacommissie 2008 problemen voor het Rijnmond gebied. De Maeslantkering en andere stormvloedkeringen zullen vaker moeten sluiten. Ook zullen de rivierafvoeren vaker extreme waardes aannemen. De kans dat een stormvloed samenvalt met een extreem hoge rivierafvoer neemt daarom toe. In het geval van een...
master thesis 2010