Searched for: contributor%3A%22Van+der+Voordt%2C+D.J.M.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 57)

Pages

document
Pols, B. (author)
A study to construct a computer tool that helps organizations to align their real estate to the demands of the involved stakeholders, created by the new ways of working. The tool takes into account feasibility and desirability in order to provide the optimal solution. The case study for the municipality of Rotterdam shows how the AS-tool can be...
master thesis 2015
document
Pols, B. (author)
A study to construct a computer tool that helps organizations to align their real estate to the demands of the involved stakeholders, created by the new ways of working. The tool takes into account feasibility and desirability in order to provide the optimal solution. The case study for the municipality of Rotterdam shows how the AS-tool can be...
master thesis 2015
document
Stam, R. (author)
master thesis 2015
document
Schipper, E.H. (author)
In dit onderzoek zijn de servicekosten bij planmatig ontwikkelde winkelcentra onderzocht. Hierbij zijn de problemen die optreden in de markt geanalyseerd en zijn voor deze problemen door middel van literatuur- en empirisch onderzoek oplossingen en aanbevelingen gedefinieerd. Deze kunnen worden gebruikt bij het maken van (nieuwe) duidelijke...
master thesis 2015
document
Vulker, J. (author)
In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar de bijdrage van de ruimtelijke structuur aan de hoeveelheid kennisuitwisseling in een kankercentrum. Deze bijdrage is inzichtelijk gemaakt door middel van een ruimtelijk relatiemodel en bijpassende aanbevelingen. Deze kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een programma van eisen en bij het...
master thesis 2015
document
Lommerse, A.M.J. (author)
In het onderzoek staat centraal de relatie van de fysieke omgeving met de tevredenheid van medewerkers, patiënten en bezoekers en de productiviteit van medewerkers.
master thesis 2015
document
Zijlstra, S. (author)
Hoe de G4 de kantorenleegstand bestrijdt en wat gemeenten daarvan kunnen leren.
master thesis 2015
document
Gromöller, C. (author)
master thesis 2014
document
Lootens, M.I. (author)
Door een wetswijziging in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden zorginstellingen geconfronteerd met ingrijpende veranderingen voor hun vastgoed. Door de wetswijziging komen mensen pas in aanmerking voor opname in een verpleeghuis als ze een zwaardere zorgindicatie hebben dan voorheen het geval was. Dat betekent onder andere dat...
master thesis 2014
document
Van Dijk, J. (author)
Over time everything will be a coffee house People are found everywhere working on their laptops; in parks and public buildings, but mostly in coffee houses. It is a place which many prefer above a regular office. Not only to become more productive, but also to become creative. Surroundings are not seen as a distraction, but used as inspiration....
master thesis 2014
document
Frikech, S. (author)
master thesis 2014
document
Bisschops, B. (author)
According to current theory, corporate real estate departments should choose a limited set of personalized Key Performance Indicators that are based on their own strategy and context. In general, organizations are often found to lack an objective assessment and rationale for the selection of these KPIs. Although previous studies have made an...
master thesis 2014
document
Oral, I. (author)
Dit afstudeeronderzoek gaat over de invloed van de fysieke zorgomgeving op het ontwikkelingsproces van het kind uit vijf leeftijdsfasen. Het eindproduct is een adviesmodel 'KOC-wijzer' dat in korte stappen inzicht kan geven in zowel psychische als fysieke thema's die gelden binnen een Kinderoncologisch centrum.
master thesis 2014
document
De Ridder, D. (author)
master thesis 2014
document
Mentink, M. (author)
De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin het achterlaten van leegstand van kantoorgebruikers van invloed is op het imago van organisaties onder hun werknemers en de vraag of en hoe werknemers daar vervolgens ook naar handelen. English summary can be found in the document. A damaged image after leaving behind...
master thesis 2014
document
Bruijntjes, L. (author)
In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar de besluitvorming rondom de verhouding eenbedskamers en meerbedskamers op een verpleegafdeling van een ziekenhuis. Het eindresultaat is een besluitvormingsmodel. Het doel van het model is om een advies te geven voor de verhouding eenbedskamers en meerbedskamers. Daarnaast is tevens het doel om aan de...
master thesis 2014
document
Verhees, K.A.J. (author)
Op een grofmazig niveau is het begrip thuisgevoel ondefinieerbaar. Door het doen van een literatuur onderzoek is het begrip ontleed en daarmee uiteens gezet in 8 verschillende begrippen welke vallen binnen 4 subdoelen. Deze 4 subdoelen maken het thuisgevoel. Deze uiteenzetting is omgezet in een observatiemodel waarmee de praktijk en literatuur...
master thesis 2014
document
Plijnaar, G.M. (author)
master thesis 2014
document
Campman, S.C.V. (author)
Een afwegingsmodel voor ziekenhuizen voor de keuze uit mogelijke financieringsconstructies.
master thesis 2013
document
Van Zutphen, M.D. (author)
The graduation project Directed Movement guides you through the research regarding the personal abilities and environmental characteristics which can ensure a good wayfinding experience. This theory is used to design a (complex) public building as part of the South Bank Centre in London.
master thesis 2013
Searched for: contributor%3A%22Van+der+Voordt%2C+D.J.M.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 57)

Pages