Searched for: contributor:"Van der Voordt, D.J.M. (mentor)"
(1 - 1 of 1)
document
Hendrikx, T.P.A.H. (author)
Onderzoek naar de beweegredenen van een kantoorgebruiker bij de afweging tussen blijven in zijn huidige kantoor, verhuizen naar een bestaand kantoor en verhuizen naar een nieuw kantoor. Hierbij is de rol van de eigenaar ook onderzocht en welke maatregelen deze neemt om de kantoorgebruiker te behouden en daarmee leegstand te voorkomen.
master thesis 2012